Bij Megaborn werken adviseurs, ingenieurs en managers samen aan oplossingen op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit. Techniek is daarbij niet een doel op zich, maar een middel om oplossingen te realiseren op basis van een totaalbeleid. Hierbij worden alle facetten van het vraagstuk geïntegreerd en staat de eindgebruiker centraal. In ons dichtbevolkte land zorgt de inrichting van de openbare ruimte voor extra uitdagingen, die we elke dag weer met passie tegemoet treden. Dat we daarin succesvol zijn, bewijst de gestage groei van ons bureau.

Megaborn adviseert op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit. Met onze kennis en ervaring kunnen we een essentiële bijdrage leveren tot de verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De afdeling Advies richt zich hierbij op vier fases: visievorming, beleidsbepaling, planvorming en evaluatie.
Megaborn adviseert op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit. Met onze kennis en ervaring kunnen we een essentiële bijdrage leveren tot de verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De afdeling Advies richt zich hierbij op vier fases: visievorming, beleidsbepaling, planvorming en evaluatie.

Bij Megaborn werken adviseurs, ingenieurs en managers samen aan oplossingen op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit. Techniek is daarbij niet een doel op zich, maar een middel om oplossingen te realiseren op basis van een totaalbeleid. Hierbij worden alle facetten van het vraagstuk geïntegreerd en staat de eindgebruiker centraal. In ons dichtbevolkte land zorgt de inrichting van de openbare ruimte voor extra uitdagingen, die we elke dag weer met passie tegemoet treden. Dat we daarin succesvol zijn, bewijst de gestage groei van ons bureau.

Megaborn adviseert op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit. Met onze kennis en ervaring kunnen we een essentiële bijdrage leveren tot de verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De afdeling Advies richt zich hierbij op vier fases: visievorming, beleidsbepaling, planvorming en evaluatie.
Megaborn adviseert op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit. Met onze kennis en ervaring kunnen we een essentiële bijdrage leveren tot de verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De afdeling Advies richt zich hierbij op vier fases: visievorming, beleidsbepaling, planvorming en evaluatie.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen