Artikelen door Megaborn

6 oktober: webinar Ambitieweb door Niels van Amstel

Het Ambitieweb is een middel om de complexiteit van een opgave en de vele belangen (alle variaties binnen people, planet en profit) van stakeholders bij elkaar te brengen en te bepalen waar de focus en de kansen liggen in het project. Het maakt het projectproces al vanaf de vroege fase simpeler en beter beheersbaar. Aan de hand van theorie en praktijk licht Niels van Amstel toe hoe je het Ambitieweb gebruikt en invult.

Probabilistische SSK-raming A8-A9

Inleiding Het ontbreken van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 is al jaren een probleem dat voor overlast zorgt. Deze overlast bestaat uit dagelijkse files, sluipverkeer, geluidshinder en slechte luchtkwaliteit. De provincie Noord-Holland heeft een planstudie laten uitvoeren om te komen tot een oplossing voor de overlast en hier zijn uiteindelijk drie […]

Realisatie groenvoorzieningen bedrijventerrein

Inleiding De realisatie van het groenplan vormt één van de laatste onderdelen van de afronding van de revitalisering van bedrijventerrein Broekweg. Het maakt de revitalisering ‘af’. Eerder zijn de riolering en de wegen vernieuwd. Megaborn heeft zowel de inventarisatie, het ontwerp als de gehele uitvoering van het groenplan ter hand genomen. De gemeente heeft zelf […]

Duurzame Innovatiescan

Inleiding Rijkswaterstaat wil met behulp van de Aanpak Duurzaam GWW en de Omgevingswijzer duurzaamheid en innovatie in haar projecten maximaliseren. Momenteel worden daartoe per project duurzaamheid-sessies met omwonenden en experts gehouden. De uitkomsten leiden vaak tot een kansendocument, waarin veelal dezelfde items aan de orde komen, dezelfde discussies worden gevoerd, oplossingen aan de orde komen […]

Besteksvoorbereiding projecten Buiten Gewoon

Inleiding De gemeente Vianen heeft, in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden, plannen gemaakt ten behoeve van het project Buiten Gewoon. Doel van dit project is om het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg te werken en om te vormen naar een nieuwe inrichting met een goede, mooie, maar sobere uitstraling. Megaborn heeft vanaf het […]