Artikelen door Megaborn

Duurzame Innovatiescan

Inleiding Rijkswaterstaat wil met behulp van de Aanpak Duurzaam GWW en de Omgevingswijzer duurzaamheid en innovatie in haar projecten maximaliseren. Momenteel worden daartoe per project duurzaamheid-sessies met omwonenden en experts gehouden. De uitkomsten leiden vaak tot een kansendocument, waarin veelal dezelfde items aan de orde komen, dezelfde discussies worden gevoerd, oplossingen aan de orde komen […]

Besteksvoorbereiding projecten Buiten Gewoon

Inleiding De gemeente Vianen heeft, in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden, plannen gemaakt ten behoeve van het project Buiten Gewoon. Doel van dit project is om het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg te werken en om te vormen naar een nieuwe inrichting met een goede, mooie, maar sobere uitstraling. Megaborn heeft vanaf het […]

Parkeeronderzoek centrumgebied Leerdam

De gemeente Leerdam had sinds 2005 een nieuw parkeerbeleidsplan. Het plan moest zorgen voor een betere verdeling van de parkeermotieven en parkeerdruk in en rond het centrum. In de jaren na invoering van het parkeerbeleidsplan zijn er in Leerdam toch nog enkele aanvullende ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren. Een voorbeeld is de proef […]