Artikelen door Megaborn

Waardebepaling innovatieve technieken voor dijkversterkingen

Het consortium LievenseCSO, Brightwork, Megaborn en Boorsma heeft in december 2015 binnen het raamcontract waterschap Rivierenland het eerste project verworven, namelijk de business cases voor de Projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).