CO2-prestatieladder

Sinds 2012 is Megaborn door het SKAO gecertificeerd voor de derde trede van de CO2 prestatieladder. In 2015 heeft Megaborn de hercertificering met  trots doorstaan waardoor wij tot en met 2018 gecertificeerd zijn voor niveau 3 van de CO2 prestatieladder.

Megaborn is continu bezig zorg te dragen voor een duurzamere samenleving.  Megaborn is betrokken bij duurzame initiatieven zoals Duurzaam GWW en de Green Deal.  Hiermee heeft Megaborn een actieve rol in (sector) initiatieven rond klimaatverandering en nemen wij initiatief tot het ontwikkelen van projecten die de sector faciliteren in CO2-reductie.

Daarnaast onderzoekt Megaborn jaarlijks haar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren. Doelstelling is om jaarlijks de CO2 uitstoot met 3% te reduceren. Deze doelstelling wordt jaarlijks onderbouwd door het Energie Management Actieplan waarin de maatregelen worden toegelicht. Hiermee blijft Megaborn zowel intern als extern aansturen op vermindering van de CO2 uitstoot.

Klik hier voor de carbon footprint rapportage 2017
Klik hier voor het CO2-prestatieladder certificaat van Megaborn

Oude versies van onze carbon footprint rapportage bekijken? Klik hier voor 2015 en hier voor 2016.