Trekker in Duurzaam GWW

De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidaspecten vanaf een vroege planfase en het streven naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Het meewegen van duurzaamheidaspecten in alle fasen van een project draait om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende projectfase.

Het Ambitieweb is het centrale hulpmiddel in de Aanpak om dit te realiseren.

De Aanpak Duurzaam GWW bestaat uit een stappenplan per fase in GWW-projecten. Het stappenplan geeft per projectfase invulling aan de gewenste aanpak om projecten te verduurzamen. De gehanteerde fase-indeling is overkoepelend. Dat wil zeggen, die is voor alle projecten en contractvormen in de GWW toepasbaar. De fase-indeling staat los van andere gebruikelijke fase-indelingen in de GWW, zoals de MIRT-fasering. De Aanpak is op deze manier zowel bruikbaar in geïntegreerde als in traditionele contractvormen.

  • Stap 1 – Analyse vraag en ambities
  • Stap 2 – Onderzoeken kansen
  • Stap 3 – Vastleggen ambities en kansen
  • Stap 4 – Vertaalslag naar eisen en ontwerp
  • Stap 5 – Afweging en toetsen op duurzaamheid
  • Stap 6 – Verantwoording en overdrachtsdocument

Megaborn biedt ook op maat gemaakte trainingen in Duurzaam GWW voor alle soorten organisaties.

Voor meer informatie over de Aanpak Duurzaam GWW of trainingen ga naar werkenaanduurzaamheid.nl of neem contact op met jeroen.winkelmolen@megaborn.com of niels.van.amstel@megaborn.com