Megaborn sluit raamovereenkomst ingenieursdiensten met gemeente Meierijstad

Megaborn heeft de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten voor de gemeente Meierijstad gegund gekregen. De raamovereenkomst heeft betrekking op veel voorkomende ingenieurs- en adviesdiensten op het gebied van Civiel- en Cultuurtechniek zoals ontwerpen, bestekken schrijven, UAV(-gc) contracten opstellen, begeleiden tijdens uitvoering, studies uitvoeren, onderzoek doen, berekeningen maken en aanverwante diensten die gerelateerd zijn aan de realisatie van de projecten die onderdeel uitmaken van deze raamovereenkomst. Ook behoort het opstellen van adviezen, berekeningen, plannen, planningen, ramingen, tekeningen, uitvoeren van risicoanalyses tot de werkzaamheden. Naast werkzaamheden op het gebied van Civiele- en Cultuurtechniek vallen binnen de raamovereenkomst ook het begeleiden van onderzoeken op het gebied van onder meer verkeer, bodem, water, milieu, flora en fauna, archeologie, explosieven etc.

De aanbesteding bestond uit het schrijven van een plan van aanpak en een interview. Op basis van het plan mocht Megaborn door naar het interview en dit interview is zeer overtuigend met een 10 beoordeeld. Megaborn heeft duidelijk te laten zien dat ze achter het beschreven plan van aanpak staan, beschikken over goede vakinhoudelijke kennis en veel waarde hechten aan intensieve communicatie(trajecten) met stakeholders.

Cursus Duurzaam GWW op 21 en 28 juni

Duurzaamheid, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Begrippen waar je niet meer omheen komt. Maar hoe geef je hier concreet invulling aan? Dat leer je tijdens de cursus Duurzaam GWW. Deze procesaanpak leert je vanuit een omgeving naar het project kijken en forse ambities van de organisatie te vertalen naar concrete projectambities, met een focus op gericht maximaal resultaat.
Je maakt kennis met de Aanpak Duurzaam GWW, je leert praktisch met de aanpak en de methodieken te spelen en de effecten van acties te onderkennen. Je ervaart hoe het simpel kan bijdragen aan projecten die duurzamer zijn zonder dat het veel extra inspanning vergt, behalve breder kijken en tegelijkertijd focus aanbrengen. De cursus wordt gegeven door de mede-ontwikkelaars van de Aanpak Duurzaam GWW die het al sinds 2000 dagelijks toepassen in projecten. Daardoor leer je meer over de gedachte achter de Aanpak Duurzaam GWW en komen er veel praktijkvoorbeelden aan de orde (extra focus dit jaar).

Slimmer, sneller en effectiever duurzame resultaten

Na het volgen van de cursus kan je een concrete projectinkadering geven om zo slimmer, sneller en effectiever te komen tot duurzame resultaten, voor nu en in de toekomst.

 • De opdrachtgever leert hoe ambities, eisen en gunningcriteria logisch en effectief kunnen worden bepaald.
 • De opdrachtnemer leert hoe hij ambities en kansen kan beïnvloeden en hoe hij daar concreet invulling aan kan geven in het ontwerp en de uitvoering.
 • Beide partijen leren hoe ze ambities vast kunnen houden tijdens de realisatie en de (systeemgerichte) kwaliteitsbewaking en hoe ze stakeholders betrokken kunnen houden.

Bedoeld voor:

 • Publieke opdrachtgevers in de GWW: beleid en projectinitiatief, organisatie, projectvoorbereiding, projectbegeleiding.
 • Adviseurs van de ingenieurs- en adviesbureaus: ontwerp en advisering, contractvoorbereiding
 • Bouwbedrijven: de zelf ontwerpende en uitvoerende opdrachtnemers, evenals aannemers die deze aspecten uitbesteden.

Bekijk hier de flyer en schrijf je hier in!

Megaborn sluit raamovereenkomst met gemeente ’s-Hertogenbosch voor ingenieurs- en adviesdiensten

Megaborn Traffic Development B.V. heeft een raamcontract gesloten voor het leveren van civieltechnische ingenieurs- en adviesdiensten voor het perceel UAV-gc contracten voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Het raamcontract voor dit perceel is getekend door 5 marktpartijen. Met onze inschrijving laten wij zien dat wij beschikken over de juiste gebiedskennis en een sterke en betrouwbare partij zijn op het gebied van samenwerking, beschikken over een uitstekende methodiek van kwaliteitsborging om onze hoge kwaliteit te garanderen en een goede communicatiestructuur hebben ingericht.

Het contract loopt 2 jaar met mogelijkheid op 2 jaar verlenging.

Nederrijnpad: sneller fietsen door Arnhem en Oosterbeek

De Klingelbeekseweg in Arnhem en de Benedendorpsweg in Oosterbeek tot aan de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg zijn ingericht als fietsstraat. De fietser is hier voortaan de belangrijkste weggebruiker, auto’s zijn te gast. Oud-profwielrenner Maarten Tjallingi uit Arnhem mocht het naambordje van de fietsroute onthullen. Dat gebeurde langs de Benedendorpsweg, vlakbij het spoortunneltje naar de Klingelbeekseweg.

Megaborn heeft voor dit project het verkeerskundig ontwerp gemaakt en dit uitgewerkt tot bestek en bestekstekeningen. Het ontwerp is tot stand gekomen met behulp van intensieve bewonersparticipatie waaronder een enquête en diverse bewonersavonden. Ook de realisatie is begeleid door Megaborn in de vorm van directievoering en toezicht.

Bekijk hier gehele artikel over het Nederrijnpad in de Gelderlander

Megaborn is verhuisd naar een nieuw kantoor in Apeldoorn

Het nieuwe kantoor staat aan De Linie in Apeldoorn

Megaborn aan de slag met het GVVP voor de gemeente Maasdriel

De gemeente Maasdriel had in 2009 het Mobiliteitsplan Maasdriel 2020 vastgesteld. Een groot aantal voornemens bleek, als gevolg van de laatste economische crisis maar ook vanwege fysieke onmogelijkheid niet haalbaar. De gemeente was daarom voornemens om het plan te actualiseren.

Megaborn heeft opdracht gekregen voor deze actualisatie en stelt het plan op conform de SUMP-aanpak (Sustainable Urban Mobility Plan). Deze aanpak houdt in dat we om te komen tot een duurzaam mobiliteitssysteem werken conform een planningscyclus , bestaande uit 4 kwadranten:

 1. kaders stellen
 2. ontwikkelen van de visie
 3. opstellen uitvoeringsprogramma
 4. implementeren van het plan.

In dit plan gaat de aandacht niet alleen uit naar verkeer-en vervoer gerelateerde zaken zoals doorstroming, snelheid en verkeers(on)veiligheid, maar ook naar de relatie tussen mobiliteit en leefbaarheid, recreatie, economie en ruimtelijke ontwikkelingen. Het nieuwe GVVP wordt daarmee een meer integraal beleidsplan.

Tweede elektrische auto op weg voor Megaborn

Nadat in week 1 van 2018 de eerste elektrische auto van Megaborn de weg op ging (de Volkswagen e-Golf) rijdt nu ook de tweede elektrische auto rond. Het betreft het model Renault Zoe Z.E. Deze auto rijdt op groene stroom en is daardoor volledig CO2-neutraal. Elektrisch rijden is de toekomst, niet alleen voor Megaborn, maar voor iedere weggebruiker. Daarom zal Megaborn deze lijn in de toekomst doorzetten.

Megaborn wil op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen en neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving. Sinds 2012 is Megaborn door het SKAO gecertificeerd voor de derde trede van de CO2 prestatieladder. In dat kader onderzoekt Megaborn jaarlijks de mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren. De doelstelling is om jaarlijks de CO2 uitstoot met 3% te reduceren. Eén van deze mogelijkheden is de overgang van het wagenpark van fossiele brandstof naar elektriciteit. Elektrisch rijden is bewust omgaan met mobiliteit, energie en milieu.

Megaborn feliciteert NLingenieurs met het predikaat ‘Koninklijk’

Directeur Theo Megens was bij de uitreiking aanwezig en feliciteerde namens Megaborn NLingenieurs en haar directeur Jacolien Eijer

Eerste elektrische auto op weg voor Megaborn

Megaborn wil op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen en neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving. Sinds 2012 is Megaborn door het SKAO gecertificeerd voor de derde trede van de CO2 prestatieladder. In dat kader onderzoekt Megaborn jaarlijks de mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren. De doelstelling is om jaarlijks de CO2 uitstoot met 3% te reduceren. Eén van deze mogelijkheden is de overgang van het wagenpark van fossiele brandstof naar elektriciteit. Elektrisch rijden is bewust omgaan met mobiliteit, energie en milieu.

Sinds week 1 van 2018 is de eerste elektrische auto van Megaborn onderweg. Het betreft het model Volkswagen e-Golf. Deze auto rijdt op groene stroom en is daardoor volledig CO2-neutraal. Elektrisch rijden is de toekomst, niet alleen voor Megaborn, maar voor iedere weggebruiker. Daarom zal Megaborn deze lijn in de toekomst doorzetten. In het eerste kwartaal van dit jaar zal Megaborn ook de beschikking krijgen over de tweede elektrische auto, een Renault Zoe Z.E.

Duurzaam 2018!

Megaborn gaat 2018 in met goede voornemens op het gebied van het beperken van de CO2 uitstoot.

We streven naar het verminderen van de reisbehoefte, het gebruik van duurzamere vervoerswijzen en het zuinig omgaan met de middelen die we hebben. Dit zijn onze plannen voor het nieuwe jaar:

 1. We maken gebruik van digitale systemen zoals AFAS en BIM om beter met elkaar en opdrachtgevers op afstand te kunnen communiceren. Ook plannen we onze fysieke afspraken zo efficiënt mogelijk in. Op deze manier blijven de reiskilometers beperkt.
 2. Waar mogelijk is openbaar vervoer ons reisalternatief. De ligging van ons nieuwe, duurzame kantoor in Apeldoorn stimuleert het reizen met OV.
 3. Als we toch rijden, rijden we zuinig! 2018 zal later herinnerd worden als het jaar waarin elektrisch rijden binnen Megaborn zijn intrede deed. Waar we in 2017 mochten proeven van de waterstof auto is inmiddels de eerste elektrische auto op weg voor Megaborn.

Ook goede voornemens op het gebied van duurzaamheid? Megaborn helpt u graag met het verankeren van duurzaamheid in uw projecten. Kijk wat wij voor u kunnen betekenen op www.werkenaanduurzaamheid.nl.

Gelukkig 2018!