Theo Megens (directeur Megaborn): Dubbele petten ingenieursbureau is keuze

Bericht uit de Cobouw (10 oktober 2017, link)

De aanstaande rechtszaak rond de gunning van de Blankenburgtunnel, waar alles draait om de dubbele petten van ingenieursbureau Witteveen + Bos, had voorkomen kunnen worden. Dat is de overtuiging van Theo Megens van Megaborn. Conflicterende belangen of voorkennis is nooit een probleem voor dit ingenieursbureau. “De titel raadgevend ingenieur is alleen waar te maken als geld geen doorslaggevende rol speelt. Daarom werken we bij overheidsprojecten bewust niet voor marktpartijen.”

De tactiek om van twee walletjes te snoepen heeft directeur-eigenaar Theo Megens van meet af aan tegengestaan. Ruim 20 jaar geleden maakte hij samen met zijn compagnon de keus om alleen publieke opdrachtgevers te adviseren. De titel ‘raadgevend ingenieur’ wordt met verve gevoerd bij het bedrijf met een jaarlijkse omzet van ruim 4 miljoen euro.

50 procent minder omzet

Megaborn is een van de weinige adviesbureau’s die kiest voor de beperkte doelgroep van publieke opdrachtgevers. Daardoor loopt het bedrijf waarschijnlijk zo’n 50 procent van de opdrachten mis, want ze worden namelijk wel vaak gevraagd door marktpartijen. Dan wordt consequent nee gezegd. “Ook in moeilijke tijden hebben we voet bij stuk gehouden”, aldus Megens.

Hij weigert echter een oordeel te vellen over ingenieursbureau’s die een andere afweging maken en wel zowel de overheids-kant als de marktkant adviseren en kiest zijn formuleringen voorzichtig. Natuurlijk heeft hij gehoord van de rechtszaak over de Blankenburgtunnel en de dubbelrol die Witteveen + Bos daar speelt.

Witteveen + Bos adviseerde in de voorfase eerst Rijkswaterstaat en werd vanaf de dialoogfase ingehuurd door het winnende consortium met Ballast Nedam

Witteveen + Bos adviseerde in de voorfase eerst Rijkswaterstaat en werd vanaf de dialoogfase ingehuurd door het winnende consortium met Ballast Nedam. Het verliezende consortium van BAM, VolkerWessels, Boskalis en TBI zal bij de rechtszaak woensdag aanvoeren dat daardoor sprake is van voorkennis en concurrentievervalsing.

Een probleem dat bij Megaborn nooit aan de orde kan zijn, zonder dat hij wil ingaan op de problematiek die bij de rechtszaak speelt. Megens verwacht wel dat met de problematiek rond de Blankenburgtunnel de discussie over de rol van adviesbureau’s weer zal oplaaien. Wat hem betreft hoort daar ook de vraag bij over het onderscheidend vermogen van NLIngenieurs ten opzichte van Bouwend Nederland. “NLIngenieurs moet ervoor waken geen partij te trekken voor grote bouwers. Ingenieurs horen echt een andere rol te spelen.”

Bezwaar tegen dubbele petten

Zijn bezwaren tegen potentieel dubbele petten zijn nog fundamenteler van aard. Megens ziet met de verschuivingen in de markt dat opdrachtgevers steeds meer overlaten aan de markt en betwijfelt of daarmee het publiek belang wel genoeg aandacht krijgt. Wat hem betreft is dat aan de orde bij alle d&c-contracten waarbij de markt het voortouw krijgt bij het maken van het ontwerp. Een raadgevend ingenieur dient zonder twijfel het publieke belang te borgen.

“Marktpartijen maken andere afwegingen dan publieke partijen. Als geld de prioriteit krijgt worden andere keuzes gemaakt, terwijl veiligheid en het belang van de belastingbetaler bovenaan horen te staan. Opdrachtgevers onderschatten de rol die de prijs van beton en staal speelt bij de afwegingen om de ruimte in te richten als je die verantwoording bij de markt legt. Komt er wel of niet een fietstunnel bij een school. De uitkomst van zo’n vraag mag nooit ter discussie staan.”

‘Auto’s staan 23 van de 24 uur stil en staan vaak vreselijk in de weg. Moeten we nog wel auto’s in steden willen?’

Megens verwacht dat het nieuwe kabinet voor grote keuzes komt te staan als het gaat om klimaat en mobiliteit. Wat hem betreft moeten de beschikbare infra-miljarden vooral worden gespendeerd aan slimme ict-toepassingen en vooral niet meer aan extra asfalt of beton.

De groei van het aantal auto’s van 4 tot 8 miljoen leidt tot grote vraagstukken over de ruimtelijke inrichting. “Die voertuigen staan 23 van de 24 uur stil en staan vaak vreselijk in de weg. Moeten we nog wel auto’s in steden willen? Moeten er nog wel parkeergarages in de binnensteden komen? Het nieuwe motto moet zijn ‘minder, minder en delen, delen’. We moeten ons bezighouden met dat soort vraagstukken. Lijkt me een stuk nuttiger.”

Megaborn draagt bij aan realisatie lichtste wijk van Nederland

Op 27 september is gestart met de aanleg van schuimglas in Hazerswoude-Dorp. De gemeente Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Nederland die schuimglas als licht ophoogmateriaal gaat gebruiken. Dit trok de aandacht van diverse landelijke media, zoals de NOS en radio 1.

In het gebied van het reconstructieproject omgeving Ridder van Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp is de bodem zeer slap. Wanneer zand als ophoogmateriaal wordt gebruikt, blijft de bodem snel inklinken. Daarom wil de gemeente ophogen met het lichtste materiaal wat op dit moment verkrijgbaar is, namelijk schuimglas.

Het basisproduct van schuimglas is glasmeel, dat ontstaat bij de recycling van glas. Naast dat schuimglas geschikt blijkt als ophoogmateriaal in de wegenbouw, is het ook duurzaam en milieuvriendelijk.

Megaborn heeft voor dit project de onderzoeken uitgevoerd, de ontwerpen gemaakt (SO, VO, DO), het bestek opgesteld en de aanbestedingsprocedure mee begeleid. Met het gebruik van schuimglas laat Megaborn opnieuw zien actief in te zetten op de toepassing van duurzame innovaties in projecten.

Megaborn weer aanwezig op Dag van de Openbare Ruimte

Op 27 en 28 september staat Megaborn weer op de beurs ‘Dag van de Openbare Ruimte, in de jaarbeurs in Utrecht. We zijn met onze nieuwe beursstand te vinden op standplaats 4.2.43 in hal 4, vlakbij terras 3.  Schroom niet om even langs te lopen en bij te praten met onze aanwezige collega’s!

Megaborn ontvangt ISO 9001:2015 certificaat

Megaborn heeft succesvol de transitie van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 gemaakt en heeft daarvoor de nieuwe certificering ontvangen. Met het ISO 9001:2015-certificaat laat Megaborn zien dat het beschikt over een modern (kwaliteits)managementsysteem op basis waarvan de organisatie zich verder kan ontwikkelen. Hiermee bewijst Megaborn dat kwaliteit en ontwikkeling voorop staan. Megaborn is een van de eerste ingenieursbureaus die beschikt over het nieuwe certificaat.

ISO9001:2015

Net zoals alle andere nieuwe ISO-normen voor managementsystemen is de ISO 9001 nu afgestemd op de zogenaamde ‘high level structure’ (HLS). Dit laatste houdt in dat alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen moeten aansluiten bij een set algemene eisen die voor dergelijke systemen gelden. Een andere belangrijke wijziging is de focus op risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. Het daagt organisaties uit om hun risico’s te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem.

6 oktober: webinar Ambitieweb door Niels van Amstel

Het Ambitieweb is het middel om de complexiteit van een opgave en de vele belangen (alle variaties binnen people, planet en profit) van stakeholders bij elkaar te brengen en te bepalen waar de focus en de kansen liggen in het project. En wie waarvoor aan de lat staat. Het Ambitieweb is een onderlegger voor gesprekken, een visueel hulpmiddel om complexe doelen helder te presenteren, een hulpmiddel om de focus over de projectfasen heen vast te houden, een tool om de BPKV criteria te bepalen en een hulpmiddel in het zoeken naar oplossingen te komen bij tegengestelde belangen. Aan de hand van theorie en praktijk zal worden toegelicht hoe je het Ambitieweb gebruikt en invult en hoe het in de projecten heeft geholpen. Hoe het helpt in duidelijkheid over belangen en over wie en wat nodig is om de kansen te benutten. Het maakt het projectproces al vanaf de vroege fase simpeler en beter beheersbaar.

Spreker

De spreker is Niels van Amstel van Megaborn. Niels van Amstel is mede ontwikkelaar van de Aanpak Duurzaam GWW en mede-opsteller van de Green Deals Duurzaam GWW. Niels past als projectmanager en omgevingsmanager het Ambitieweb en de daarmee samenhangende Omgevingswijzer in een grote diversiteit van grote maar ook kleine projecten. Bij alle typen GWW-projecten en zeker daar waar meerdere stakeholders in beeld zouden kunnen zijn.

Meer informatie en aanmelden

Megaborn gaat elektrisch rijden

Duurzame ontwikkeling is van zeer groot belang. Eén van de grootste ontwikkelingen van de laatste tijd is de overgang van fossiele brandstof naar elektriciteit. Elektrisch rijden is bewust omgaan met mobiliteit, energie en milieu. Deze gedachtegang past bij Megaborn. Ook wil Megaborn op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. Vanaf het najaar van 2017 heeft Megaborn de beschikking over haar eerste elektrische auto voor één van de medewerkers. Het gaat om het model Renault Zoe Z.E.

Voordelen elektrisch rijden:

De voordelen van elektrisch rijden ten opzichte van het rijden op fossiele brandstoffen zijn:

 • De auto rijdt schoon. Het rijden op stroom veroorzaakt minder CO2-uitstoot dan een auto die op benzine of diesel rijdt;
 • De auto is stil. Dit is prettig voor de bestuurder, maar ook voor de omgeving;
 • De auto is thuis of op het werk op te laden;
 • De auto is snel op te laden bij talloze oplaadpunten door heel Nederland;
 • De auto heeft een lage bijtelling.

Deze elektrische auto is  de eerste binnen Megaborn.  Elektrisch rijden is de toekomst, niet alleen voor Megaborn, maar voor iedere weggebruiker. Daarom zal Megaborn deze lijn in de toekomst doorzetten.

Megaborn viert 20-jarig jubileum

Afgelopen weekend heeft Megaborn haar 20-jarig jubileum gevierd. In 1997 werd Megaborn opgericht door Theo Megens en Peter Zwamborn. In de jaren die daar op volgden is Megaborn onder hun leiding uitgegroeid tot een deskundig, betrouwbaar en gerespecteerd MKB-bedrijf. Uiteraard is deze mijlpaal uitvoerig gevierd met een weekend vol met feest en activiteiten in de Ardennen.

Megaborn start project ‘IK RIJD BETER’ voor jonge automobilisten

Op vrijdag 2 juni is op hogeschool Windesheim in Zwolle het project ‘IK RIJD BETER’ gestart, dat de ongevalsrisico’s voor jonge beginnende bestuurders moet verlagen.

Josephine Woltman Elpers, directeur van het domein Techniek van Windesheim, heeft samen met Rene te Heggeler, programmaleider bij ROV Oost Nederland en Patrick Hekkert, directeur van VVCR, de officiële starthandeling verricht voor een dag die in het teken staat van gedragsbeïnvloeding en rijvaardigheid. Studenten kruipen achter het stuur met een coach, mogen trainen op een mobiele baan en worden zich hopelijk meer bewust van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. Rijvaardigheidscentrum VVCR en Megaborn voeren het project uit in opdracht van het ROV Oost-Nederland.

Het doel: minder ongevallen bij jonge bestuurders

Het doel van het project IK RIJD BETER is het duurzaam verminderen van de ongevalsrisico’s van jonge beginnende bestuurders (18 tot 24 jaar) in de provincies Gelderland en Overijssel. Jonge bestuurders zijn naar verhouding vaker betrokken bij een (dodelijk) ongeval. Verkeersongevallen zijn zelfs doodsoorzaak nummer 1 voor deze doelgroep. Dit werd recent opnieuw bevestigd door de ongevallencijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deelname aan het project moet jonge bestuurders vroeg in hun bestuurderscarrière bewust maken van dagelijks terugkerende onderwerpen als het verbeteren van vaardigheden, inzicht, gevaarherkenning en attitude. Het komende half jaar worden op verschillende locaties in Gelderland en Overijssel vanuit het project praktijkdagen georganiseerd.

Mooie kans

Eerste- en tweedejaarsstudenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit van hogeschool Windesheim, deden als onderdeel van de vakken ‘Verkeer en beïnvloeding’ en ‘Gedragsbeïnvloeding’ mee aan de praktijkdag die plaats vond op de campus. Josephine Woltman Elpers: ‘Dankzij de samenwerking met ROV Oost-Nederland zijn wij als hogeschool in staat om mooie verbindingen te maken tussen theorie en de dagelijkse praktijk. Dit project biedt een mooie kans om te werken aan verkeersveiligheid, voor ons en de studenten.’

Het project

Het project ‘IK RIJD BETER’ is financieel mogelijk gemaakt door ROV Oost-Nederland. De realisatie van de praktijkdagen ligt in handen van VVCR en Megaborn.

De dag op Windesheim bestond uit drie onderdelen:

 • Rijden in de praktijk met als doel (eerdere) gevaarherkenning
 • Rijden op een slipbaan: voorkom een slip!
 • Een workshop over risico-onderkenning

Megaborn rijdt duurzaam op waterstof

Megaborn heeft sinds april 2017 de beschikking over een waterstofauto. Een waterstofauto is een elektrische auto met een brandstofcel aan boord die elektriciteit uit waterstof en zuurstof maakt. De auto is ‘zero-emission’: uit de uitlaat komt alleen waterdamp en geen schadelijke (luchtverontreinigende) uitlaatgassen of CO2. De auto, het type Hyundai ix35 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), heeft een actieradius van ongeveer 500 km.

Voordelen
Het grote voordeel aan de waterstofauto is dat er geen luchtverontreiniging ontstaat. Bij de verbranding van waterstofgas ontstaat er alleen maar waterdamp. Er komt geen koolstofdioxide vrij in de motor in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Waterstof heeft als tweede voordeel dat het zo goed als onuitputtelijk is. Er kan altijd nieuwe waterstof gemaakt worden uit water, natuurlijk wel door de hulp van (duurzame) energie.

Het derde voordeel is bij gebruik van brandstofcellen de stille aandrijving, als gevolg van het ontbreken van mechanische delen in de brandstofcel, die waterstof omzet in elektrische energie. Het enige geluid komt dan nog van de elektromotoren, die stiller zijn dan verbrandingsmotoren. Hierdoor zou geluidsoverlast als gevolg van verkeersdrukte voornamelijk in stedelijke gebieden aanzienlijk afnemen. Omdat verkeerslawaai ook een nuttige functie heeft, namelijk het waarschuwen van andere verkeersdeelnemers voor een (aankomend) gevaar, heeft de Hyundai een waarschuwingssysteem voor langzaam verkeer.

Voordelen ten opzichte van elektrische auto’s
De waterstofauto heeft enkele grote voordelen ten opzichte van de elektrische auto:

 • Een grotere actieradius
 • Kort tanken in plaats van urenlang opladen
 • Geen accu
 • Waterstof kan makkelijk worden opgeslagen en vervoerd

Met de inzet van de waterstofauto vermindert de CO2-emissie van Megaborn met ongeveer 2,5 ton per jaar.

Megaborn sluit raamcontract met diverse gemeenten in de Veluwe

Megaborn Traffic Development B.V. heeft op 11 april 2017 het raamcontract getekend voor het leveren van civieltechnische ingenieursdiensten voor diverse gemeenten in de Veluwe. De raamcontractanten betreffen de gemeenten Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Het raamcontract is getekend door 9 marktpartijen. Tijdens de ondertekening was elke partij in de gelegenheid om zijn bedrijf te presenteren en om kennis te maken met de gemeenten.

Met deze inschrijving laten wij zien dat wij beschikken over de juiste gebiedskennis en een sterke en betrouwbare partij zijn op het gebied van samenwerking en kwaliteit.

Het raamcontract heeft een looptijd van twee jaar met twee maal de mogelijkheid tot verlenging met een jaar.

header2-veluwe