Megaborn gaat elektrisch rijden

Duurzame ontwikkeling is van zeer groot belang. Eén van de grootste ontwikkelingen van de laatste tijd is de overgang van fossiele brandstof naar elektriciteit. Elektrisch rijden is bewust omgaan met mobiliteit, energie en milieu. Deze gedachtegang past bij Megaborn. Ook wil Megaborn op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. Vanaf het najaar van 2017 heeft Megaborn de beschikking over haar eerste elektrische auto voor één van de medewerkers. Het gaat om het model Renault Zoe Z.E.

Voordelen elektrisch rijden:

De voordelen van elektrisch rijden ten opzichte van het rijden op fossiele brandstoffen zijn:

 • De auto rijdt schoon. Het rijden op stroom veroorzaakt minder CO2-uitstoot dan een auto die op benzine of diesel rijdt;
 • De auto is stil. Dit is prettig voor de bestuurder, maar ook voor de omgeving;
 • De auto is thuis of op het werk op te laden;
 • De auto is snel op te laden bij talloze oplaadpunten door heel Nederland;
 • De auto heeft een lage bijtelling.

Deze elektrische auto is  de eerste binnen Megaborn.  Elektrisch rijden is de toekomst, niet alleen voor Megaborn, maar voor iedere weggebruiker. Daarom zal Megaborn deze lijn in de toekomst doorzetten.

Megaborn viert 20-jarig jubileum

Afgelopen weekend heeft Megaborn haar 20-jarig jubileum gevierd. In 1997 werd Megaborn opgericht door Theo Megens en Peter Zwamborn. In de jaren die daar op volgden is Megaborn onder hun leiding uitgegroeid tot een deskundig, betrouwbaar en gerespecteerd MKB-bedrijf. Uiteraard is deze mijlpaal uitvoerig gevierd met een weekend vol met feest en activiteiten in de Ardennen.

Megaborn start project ‘IK RIJD BETER’ voor jonge automobilisten

Op vrijdag 2 juni is op hogeschool Windesheim in Zwolle het project ‘IK RIJD BETER’ gestart, dat de ongevalsrisico’s voor jonge beginnende bestuurders moet verlagen.

Josephine Woltman Elpers, directeur van het domein Techniek van Windesheim, heeft samen met Rene te Heggeler, programmaleider bij ROV Oost Nederland en Patrick Hekkert, directeur van VVCR, de officiële starthandeling verricht voor een dag die in het teken staat van gedragsbeïnvloeding en rijvaardigheid. Studenten kruipen achter het stuur met een coach, mogen trainen op een mobiele baan en worden zich hopelijk meer bewust van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. Rijvaardigheidscentrum VVCR en Megaborn voeren het project uit in opdracht van het ROV Oost-Nederland.

Het doel: minder ongevallen bij jonge bestuurders

Het doel van het project IK RIJD BETER is het duurzaam verminderen van de ongevalsrisico’s van jonge beginnende bestuurders (18 tot 24 jaar) in de provincies Gelderland en Overijssel. Jonge bestuurders zijn naar verhouding vaker betrokken bij een (dodelijk) ongeval. Verkeersongevallen zijn zelfs doodsoorzaak nummer 1 voor deze doelgroep. Dit werd recent opnieuw bevestigd door de ongevallencijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deelname aan het project moet jonge bestuurders vroeg in hun bestuurderscarrière bewust maken van dagelijks terugkerende onderwerpen als het verbeteren van vaardigheden, inzicht, gevaarherkenning en attitude. Het komende half jaar worden op verschillende locaties in Gelderland en Overijssel vanuit het project praktijkdagen georganiseerd.

Mooie kans

Eerste- en tweedejaarsstudenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit van hogeschool Windesheim, deden als onderdeel van de vakken ‘Verkeer en beïnvloeding’ en ‘Gedragsbeïnvloeding’ mee aan de praktijkdag die plaats vond op de campus. Josephine Woltman Elpers: ‘Dankzij de samenwerking met ROV Oost-Nederland zijn wij als hogeschool in staat om mooie verbindingen te maken tussen theorie en de dagelijkse praktijk. Dit project biedt een mooie kans om te werken aan verkeersveiligheid, voor ons en de studenten.’

Het project

Het project ‘IK RIJD BETER’ is financieel mogelijk gemaakt door ROV Oost-Nederland. De realisatie van de praktijkdagen ligt in handen van VVCR en Megaborn.

De dag op Windesheim bestond uit drie onderdelen:

 • Rijden in de praktijk met als doel (eerdere) gevaarherkenning
 • Rijden op een slipbaan: voorkom een slip!
 • Een workshop over risico-onderkenning

Megaborn rijdt duurzaam op waterstof

Megaborn heeft sinds april 2017 de beschikking over een waterstofauto. Een waterstofauto is een elektrische auto met een brandstofcel aan boord die elektriciteit uit waterstof en zuurstof maakt. De auto is ‘zero-emission’: uit de uitlaat komt alleen waterdamp en geen schadelijke (luchtverontreinigende) uitlaatgassen of CO2. De auto, het type Hyundai ix35 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), heeft een actieradius van ongeveer 500 km.

Voordelen
Het grote voordeel aan de waterstofauto is dat er geen luchtverontreiniging ontstaat. Bij de verbranding van waterstofgas ontstaat er alleen maar waterdamp. Er komt geen koolstofdioxide vrij in de motor in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Waterstof heeft als tweede voordeel dat het zo goed als onuitputtelijk is. Er kan altijd nieuwe waterstof gemaakt worden uit water, natuurlijk wel door de hulp van (duurzame) energie.

Het derde voordeel is bij gebruik van brandstofcellen de stille aandrijving, als gevolg van het ontbreken van mechanische delen in de brandstofcel, die waterstof omzet in elektrische energie. Het enige geluid komt dan nog van de elektromotoren, die stiller zijn dan verbrandingsmotoren. Hierdoor zou geluidsoverlast als gevolg van verkeersdrukte voornamelijk in stedelijke gebieden aanzienlijk afnemen. Omdat verkeerslawaai ook een nuttige functie heeft, namelijk het waarschuwen van andere verkeersdeelnemers voor een (aankomend) gevaar, heeft de Hyundai een waarschuwingssysteem voor langzaam verkeer.

Voordelen ten opzichte van elektrische auto’s
De waterstofauto heeft enkele grote voordelen ten opzichte van de elektrische auto:

 • Een grotere actieradius
 • Kort tanken in plaats van urenlang opladen
 • Geen accu
 • Waterstof kan makkelijk worden opgeslagen en vervoerd

Met de inzet van de waterstofauto vermindert de CO2-emissie van Megaborn met ongeveer 2,5 ton per jaar.

Megaborn sluit raamcontract met diverse gemeenten in de Veluwe

Megaborn Traffic Development B.V. heeft op 11 april 2017 het raamcontract getekend voor het leveren van civieltechnische ingenieursdiensten voor diverse gemeenten in de Veluwe. De raamcontractanten betreffen de gemeenten Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Het raamcontract is getekend door 9 marktpartijen. Tijdens de ondertekening was elke partij in de gelegenheid om zijn bedrijf te presenteren en om kennis te maken met de gemeenten.

Met deze inschrijving laten wij zien dat wij beschikken over de juiste gebiedskennis en een sterke en betrouwbare partij zijn op het gebied van samenwerking en kwaliteit.

Het raamcontract heeft een looptijd van twee jaar met twee maal de mogelijkheid tot verlenging met een jaar.

header2-veluwe

A8-A9 Verbinding

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.

De huidige planstudie naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9 is gestart in 2014. Het doel van de planstudie is om te komen tot 1 voorkeursalternatief. In de studie zijn in eerste instantie 7 mogelijke alternatieven onderzocht. In april 2016 bleken het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief het meest kansrijk te zijn. Naar deze 2 alternatieven wordt daarom nader onderzoek gedaan. De Commissie voor milieueffectrapportage adviseerde in juli 2016 om ook het Golfbaanalternatief aan het nader onderzoeken toe te voegen.

Het nader onderzoek wordt verricht omdat er, met name voor het Nul-plusalternatief, behoefte is aan meer details over de inpassing en haalbaarheid van varianten binnen de alternieven. Deze is nodig voor het nemen van een definitieve investeringsbeslissing. Voor de genoemde 3 alternatieven worden er opnieuw berekeningen uitgevoerd en worden de ontwerpen verder uitgewerkt. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband bestaande uit Bosch Slabbers met haar partners Zwarts & Jansma Architecten, LievenseCSO en Megaborn. Megaborn is verantwoordelijk voor het verkeerstechnisch ontwerp en de kostenramingen.

Historie

De verbinding A8-A9 kent een lange geschiedenis: reeds eind jaren ’50 van de vorige eeuw wordt er gesproken over een weg van de Coentunnel naar Beverwijk. Het eerste deel van de weg, de huidige A8, wordt aangelegd, maar de bouwactiviteiten staakten in 1974 (onder andere vanwege bezuinigingen bij het Rijk). Het project komt in de jaren daarna in verschillende plannen en onderzoeken steeds weer opnieuw naar voren. Uit het MIRT-onderzoek van 2013 blijkt dat er in 2030 grote verkeersknelpunten in de regio zullen ontstaan als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Dit is voor de regio de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en de huidige planstudie Verbinding A8-A9 te starten.

schets-a8-a9                      ontwerp-a8-a9
Een schets uit 1963 bij een studie voor een                             Verbeelding van een ontwerp
structuurplan voor de Zaanstreek                                             (aansluiting A9, Golfbaanalternatief)

 

Megaborn zoekt werkvoorbereider civiele techniek

Megaborn is op zoek naar een werkvoorbereider civiele techniek. Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken van (schets)-ontwerpen naar civieltechnische tekeningen en RAW bestekken, kostenramingen en nacalculaties. Je bent inzetbaar voor alle voorkomende fasen van een werk. Je maakt het werk zelfstandig en in teamverband en adviseert opdrachtgevers over alternatieven. In voorkomende gevallen ondersteun je vervolgens ook de uitvoering. Ook het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en leveranciers/onderaannemers hoort tot je werkzaamheden.

 Wat bieden wij?

 • variërende en uitdagende projecten;
 • de mogelijkheid je te ontwikkelen;
 • een motiverende omgeving;
 • een open cultuur zonder hokjesgeest;
 • een innovatieve organisatie;
 • begeleiding door professionals;
 • een passend salaris en goede secundaire voorwaarden.

Wat vragen wij?

 • een afgeronde civieltechnische opleiding;
 • HBO/HTS werk- en denkniveau
 • minimaal 5 jaar ervaring als werkvoorbereider;
 • ervaring met infrastructurele werken;
 • ervaring met werken bij een ingenieursbureau is een pré;
 • een goede beheersing van AutoCAD, 3D is een pré;
 • rijbewijs B;
 • woonachtig in de omgeving van Gouda;
 • een hands-on mentaliteit.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Megaborn denkt mee aan doorontwikkeling Past Performance-methodiek

Past Performance wordt in een flink aantal gemeenten en provincies al enkele jaren toegepast. De methodiek, specifiek gericht op de samenwerking tussen overheden en marktpartijen, blijft zich vernieuwen. Sinds dit jaar wordt er gewerkt met vragen die zijn doorontwikkeld na ervaringen in de praktijk. “Over iedere letter is nagedacht.”

De Past Performance-methodiek blijkt een succes: al zo’n tachtig gemeenten, provincies en waterschapen maken er gebruik van. Maar de ontwikkeling van de methode gaat gewoon door, legt CROW-programmamanager Roy Voorend uit. “We hebben een aantal dingen verbeterd en toegevoegd. Zo was het oorspronkelijke beoordelen van de aannemer door de opdrachtgever wat te eenzijdig. Als het doel is om de samenwerking te verbeteren door structureel in gesprek te gaan, dan hoort daar ook bij dat beide partijen elkaar beoordelen. Dus dat wederzijds beoordelen gebeurt vanaf dit jaar.”

Nieuwe vragen: concreet, duidelijk en uniform

Maar dat betekent ook een nieuwe, kritische blik op de vragen die de beide partijen moeten invullen over hun samenwerking. Een werkgroep van ervaringsdeskundigen ging daar vorig jaar mee aan de slag. Niet alleen vertegenwoordigers van overheden, zoals Aart de Ruiter (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Cor Luijten (Rotterdam) en Alex van ‘t Veld (Den Haag), maar ook uit de markt, zoals Dick van Werven (Bouwend Nederland) en Niels van Amstel (Megaborn/NLIngenieurs). Door hun ervaringen met projecten vanaf beide kanten van de tafel en met de toepassing van Past Performance, moesten de vragen concreter, duidelijker en meer uniform worden gemaakt.

Dat was best wat kommawerk, erkennen de werkgroepleden. Van Amstel: “Het is een complex proces. Het is niet voor niks dat we er een jaar mee bezig zijn geweest. Soms waren we net een stel taalkundigen die ieder woord op een weegschaal legden.” Van ‘t Veld: “Er zijn best wat inhoudelijke discussies gevoerd.”

Maar toch was dat belangrijk, zegt De Ruiter. “Taal is multi-interpretabel. Maar je wilt juist dat iedereen meteen begrijpt wat er precies met een vraag wordt bedoeld.” Luijten: “Je wilt niet dat mensen een vraag zelf interpreteren, je wilt dat ze laten zien wat er in hun hoofd zit. We hebben daarom geprobeerd om de vraag strak en kort te houden, en eventuele voorbeelden te geven in de toelichting. Je moet je dan ook goed bedenken hoe zo’n Past Performance gesprek verloopt. We hebben er bijvoorbeeld ook over nagedacht om de discussiepunten in een samenwerking juist niet letterlijk te benoemen.” Luijten geeft een voorbeeld: “Zo was er een vraag over de toelevering van revisietekeningen. Die hebben we eruit gehaald en vervangen door de vraag of de partners alle documenten hebben aangeleverd.”

Maar de vragen moesten wel concreet zijn. Onduidelijke of modieuze managementtaal moest zoveel mogelijk vermeden worden. En dat is best lastig, weet Van Werven: “Vage termen als ‘ontzorgen’ worden enorm veel gebruikt, maar eigenlijk is het volstrekt onduidelijk wat daar precies onder wordt verstaan. Voor een beoordeling is het juist belangrijk dat alle termen ondubbelzinnig zijn. Hoe groter het effect van de beoordeling is, hoe zorgvuldiger het in elkaar moet zitten.”

Resultaten: niet alleen soft, ook meetbaar

Het uitgebreid bespreken van de samenwerking door bouwers en opdrachtgevers klink misschien een beetje soft, maar alle partijen benadrukken dat het juist moet leiden tot harde resultaten, zoals lagere faalkosten en minder vertraging. Van Werven: “Dit zijn geen soft skills, dit zijn juist hard skills. Ook bij aannemers speelt het besef inmiddels heel sterk dat alles begint bij een goede samenwerking.” De Ruiter: “Ik zie heel duidelijk een verschil met enige tijd geleden, toen de nadruk vooral lag op scoren. De huidige en de komende generatie legt steeds meer belang bij een goede samenwerking. Dat hoort ook bij de nieuwe contractvormen, waarbij samenwerking steeds belangrijker is.”

Luijten: “Past Performance meet de kwaliteit van de samenwerking, dus in de vragen leg je zoveel mogelijk de nadruk op houding en aantoonbaar gedrag. De kwaliteit van het product leg je vast in de overeenkomst en meet je via de contractbewaking, dus die staat los van Past Performance. Past Performance is contract-soort onafhankelijk want het gaat om het proces van de samenwerking. Via de dialoog dienen partners ook geïnteresseerd te zijn in de ander en vragen: “Waarom doe je dit op deze manier?””

Hulpmiddel om met elkaar het gesprek aan te gaan

En juist die interesse in elkaar is een reden dat een samenwerking goed gaat, weten alle werkgroepsleden uit eigen ervaring. Ze merken in de praktijk dat Past Performance werkt, omdat zaken besproken kunnen worden zonder dat ze de bouwvergaderingen in de weg zitten. Want alle partners vinden het belangrijk om goed samen te werken. Maar vaak is het moeilijk om juist die zachtere kant van het bouwproces aan de orde te stellen. Van ‘t Veld: “Je hoort vaak van mensen die met Past Performance werken dat ze nu een hulpmiddel hebben om het gesprek aan te gaan.”

Voor de werkgroepleden is het afwachten hoe de nieuwe vragenlijsten en de wederzijdse beoordeling in de praktijk gaan werken. Van Amstel: “Het is nu al een ander Past Performance-gesprek dan pakweg twee jaar geleden. De nieuwe vragenlijsten zijn nu klaar, maar we willen ook weten wat de ervaringen zijn over een jaar.”

Volgens Luijten is Past Performance met de nieuwe vragenlijsten een verdere stap naar een betere samenwerking tussen opdrachtgever en marktpartijen, maar hij benadrukt dat samenwerking om veel meer gaat dan alleen een vragenlijst invullen. “Aan het eind van de rit komt er weliswaar een score uit. Maar het is eigenlijk nog belangrijker dat er door middel van de dialoog over de samenwerking gesproken is. Geef daarbij comlpimenten over wat goed gaat en maak afspraken over hetgeen minder soepel is verlopen. Zo kunnen we van elkaar leren en samen beter worden.”

Meer informatie over de nieuwe vragenlijsten, het wederzijds beoordelen en ervaringen met Past Performance leest u op www.past-performance.nl.

Artikel is afkomstig van het CROW

Megaborn tekent Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Dinsdag 17 januari 2017 is op de Infratech door de GWW-sector de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Directeur Theo Megens heeft namens Megaborn ook de handtekening gezet. Daarmee benadrukt Megaborn. als trekker van het eerste uur, dat zij ook de komende jaren als individueel bureau een forse substantiële bijdrage blijft leveren aan duurzaamheid, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzame innovatie in de Infra-sector. Manager Niels van Amstel staat daar als lid van de coordinatiegroep en voorzitter van het expertnetwerk Duurzaam GWW nadrukkelijk voor aan de lat.

Duurzaam GWW 2.0 is een vervolg op de eerste Green Deal Duurzaam GWW uit 2010. Nieuw zijn het nog meer projectgerichte karakter, het feit dat meer partijen tekenen en dat nu ook individuele opdrachtnemers tekenen en aangeven hoe zij gaan zorgen dat de Aanpak Duurzaam GWW in zoveel mogelijk projecten wordt toegepast. Duurzaam GWW 2.0 is minder vrijblijvend en moet helpen om goed duurzaam projectmanagement nog meer business-as-usual maken.

Megaborn heeft in de vorige Green Deal een groot deel van de Nederlandse DGWW-projecten uitgevoerd en opdrachtgevers daarbij begeleid. Zoals Theo Megens en Niels van Amstel aangeven; ‘De Aanpak Duurzaam GWW zit in onze genen. Het geeft de handvaten voor ons leitmotiv Beleid met Techniek, Techniek met Beleid. We passen het daarom in principe op elk project toe in meer of minder mate, afhankelijk van de kansen in het project. De Aanpak Duurzaam GWW helpt om duurzaamheid in projecten concreet te maken en tegelijkertijd de projectprocessen en projectrisico’s en –kansen ook beter te beheersen’. Naast Megaborn en andere adviesbureaus hebben Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven en brancheorganisaties getekend.

De Aanpak Duurzaam GWW

De Aanpak Duurzaam GWW is een proces- en projectmanagementaanpak die in 2009-2012 is ontwikkeld om een gezamenlijke, uniforme en praktische aanpak voor Duurzaam Inkopen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW)-sector te hebben. Daarmee kunnen kansen voor duurzaamheid en innovatie beter worden benut en projecten beter worden beheerst. Zeker projecten waarbij met veel stakeholders moet worden samengewerkt en projecten die verder gaan dan een eenvoudige technische opdracht. De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het onderzoeken en meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase. Het meewegen van duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het onderzoeken, formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende projectfase.

De Aanpak Duurzaam GWW maakt hierbij gebruik van enkele kerninstrumenten, zoals de Omgevingswijzer, het Ambitieweb en in de aanbestedingsfase de CO2-prestatieladder en DuboCalc. De instrumenten helpen duurzaamheid op verschillende thema’s inzichtelijk te maken en helpen bij een gestructureerde dialoog met belanghebbenden. Met de Aanpak Duurzaam GWW benut men de kansen op energiebesparing, leefbaarheid, beperking van materialen en grondstoffen en circulaire economie in een project tegen vrijwel altijd lagere kosten dan normaal.

Projecten met de Aanpak Duurzaam GWW

Een greep uit de projecten:

 • Nuenen, Europalaan: met DGWW meer geluidsreductie over langere termijn voor zelfde budget
 • Molenwaard, Venuslaan: Integrale wijkaanpak met maximale bewonersparticipatie en minder zetting
 • Vianen, Buitengewoon: Integrale gemeente aanpak Groen/Grijs/Riool met 25% minder onderhoud
 • Montfoort, Linschoten: Integrale wijkaanpak met minder zetting en duurzame riooloplossingen
 • Rheden, Faberstaat: Wijkaanpak met totaalontwerp
 • Apeldoorn, Kayersmolen: snellere reconstructie Bedrijventerrein voor fixed price

Megaborn bouwt verkeersmodel voor gemeente Vianen

De gemeente Vianen heeft Megaborn gevraagd om de verkeerskundige probleemanalyse van de verkeersstructuur op bedrijventerrein De Hagen te actualiseren en de verkeerskundige eisen voor het UAV-gc contract uit te werken. Om eisen op netwerkniveau te formuleren is een dynamisch verkeersmodel gewenst. Megaborn bouwt met VISSIM een netwerk voor het plangebied. Op basis van een uitsnede van het gekalibreerde VRU-model (HB-matrices en intensiteiten) is het model eerst getest op de huidige situatie voor de ochtend- en avondspits periode waarna aan de hand van het basismodel en de aangepaste HB-matrices voor het modeljaar 2030, het dynamisch model voor 2030 is opgesteld. Op basis van het dynamisch model zijn de verschillen in verkeerseffecten tussen de huidige situatie en de 2030 situatie nagegaan voor de ochtend- en avondspits voor het auto-, vracht- en fietsverkeer.

De analyses geven inzicht in de verkeersdoorstroming en verkeersprestaties bij een onveranderde verkeersstructuur in de huidige en toekomstige situatie. Op basis van deze analyses zijn in overleg eisen opgesteld met betrekking tot de doorstroming;