Megaborn denkt mee aan doorontwikkeling Past Performance-methodiek

Past Performance wordt in een flink aantal gemeenten en provincies al enkele jaren toegepast. De methodiek, specifiek gericht op de samenwerking tussen overheden en marktpartijen, blijft zich vernieuwen. Sinds dit jaar wordt er gewerkt met vragen die zijn doorontwikkeld na ervaringen in de praktijk. “Over iedere letter is nagedacht.”

De Past Performance-methodiek blijkt een succes: al zo’n tachtig gemeenten, provincies en waterschapen maken er gebruik van. Maar de ontwikkeling van de methode gaat gewoon door, legt CROW-programmamanager Roy Voorend uit. “We hebben een aantal dingen verbeterd en toegevoegd. Zo was het oorspronkelijke beoordelen van de aannemer door de opdrachtgever wat te eenzijdig. Als het doel is om de samenwerking te verbeteren door structureel in gesprek te gaan, dan hoort daar ook bij dat beide partijen elkaar beoordelen. Dus dat wederzijds beoordelen gebeurt vanaf dit jaar.”

Nieuwe vragen: concreet, duidelijk en uniform

Maar dat betekent ook een nieuwe, kritische blik op de vragen die de beide partijen moeten invullen over hun samenwerking. Een werkgroep van ervaringsdeskundigen ging daar vorig jaar mee aan de slag. Niet alleen vertegenwoordigers van overheden, zoals Aart de Ruiter (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Cor Luijten (Rotterdam) en Alex van ‘t Veld (Den Haag), maar ook uit de markt, zoals Dick van Werven (Bouwend Nederland) en Niels van Amstel (Megaborn/NLIngenieurs). Door hun ervaringen met projecten vanaf beide kanten van de tafel en met de toepassing van Past Performance, moesten de vragen concreter, duidelijker en meer uniform worden gemaakt.

Dat was best wat kommawerk, erkennen de werkgroepleden. Van Amstel: “Het is een complex proces. Het is niet voor niks dat we er een jaar mee bezig zijn geweest. Soms waren we net een stel taalkundigen die ieder woord op een weegschaal legden.” Van ‘t Veld: “Er zijn best wat inhoudelijke discussies gevoerd.”

Maar toch was dat belangrijk, zegt De Ruiter. “Taal is multi-interpretabel. Maar je wilt juist dat iedereen meteen begrijpt wat er precies met een vraag wordt bedoeld.” Luijten: “Je wilt niet dat mensen een vraag zelf interpreteren, je wilt dat ze laten zien wat er in hun hoofd zit. We hebben daarom geprobeerd om de vraag strak en kort te houden, en eventuele voorbeelden te geven in de toelichting. Je moet je dan ook goed bedenken hoe zo’n Past Performance gesprek verloopt. We hebben er bijvoorbeeld ook over nagedacht om de discussiepunten in een samenwerking juist niet letterlijk te benoemen.” Luijten geeft een voorbeeld: “Zo was er een vraag over de toelevering van revisietekeningen. Die hebben we eruit gehaald en vervangen door de vraag of de partners alle documenten hebben aangeleverd.”

Maar de vragen moesten wel concreet zijn. Onduidelijke of modieuze managementtaal moest zoveel mogelijk vermeden worden. En dat is best lastig, weet Van Werven: “Vage termen als ‘ontzorgen’ worden enorm veel gebruikt, maar eigenlijk is het volstrekt onduidelijk wat daar precies onder wordt verstaan. Voor een beoordeling is het juist belangrijk dat alle termen ondubbelzinnig zijn. Hoe groter het effect van de beoordeling is, hoe zorgvuldiger het in elkaar moet zitten.”

Resultaten: niet alleen soft, ook meetbaar

Het uitgebreid bespreken van de samenwerking door bouwers en opdrachtgevers klink misschien een beetje soft, maar alle partijen benadrukken dat het juist moet leiden tot harde resultaten, zoals lagere faalkosten en minder vertraging. Van Werven: “Dit zijn geen soft skills, dit zijn juist hard skills. Ook bij aannemers speelt het besef inmiddels heel sterk dat alles begint bij een goede samenwerking.” De Ruiter: “Ik zie heel duidelijk een verschil met enige tijd geleden, toen de nadruk vooral lag op scoren. De huidige en de komende generatie legt steeds meer belang bij een goede samenwerking. Dat hoort ook bij de nieuwe contractvormen, waarbij samenwerking steeds belangrijker is.”

Luijten: “Past Performance meet de kwaliteit van de samenwerking, dus in de vragen leg je zoveel mogelijk de nadruk op houding en aantoonbaar gedrag. De kwaliteit van het product leg je vast in de overeenkomst en meet je via de contractbewaking, dus die staat los van Past Performance. Past Performance is contract-soort onafhankelijk want het gaat om het proces van de samenwerking. Via de dialoog dienen partners ook geïnteresseerd te zijn in de ander en vragen: “Waarom doe je dit op deze manier?””

Hulpmiddel om met elkaar het gesprek aan te gaan

En juist die interesse in elkaar is een reden dat een samenwerking goed gaat, weten alle werkgroepsleden uit eigen ervaring. Ze merken in de praktijk dat Past Performance werkt, omdat zaken besproken kunnen worden zonder dat ze de bouwvergaderingen in de weg zitten. Want alle partners vinden het belangrijk om goed samen te werken. Maar vaak is het moeilijk om juist die zachtere kant van het bouwproces aan de orde te stellen. Van ‘t Veld: “Je hoort vaak van mensen die met Past Performance werken dat ze nu een hulpmiddel hebben om het gesprek aan te gaan.”

Voor de werkgroepleden is het afwachten hoe de nieuwe vragenlijsten en de wederzijdse beoordeling in de praktijk gaan werken. Van Amstel: “Het is nu al een ander Past Performance-gesprek dan pakweg twee jaar geleden. De nieuwe vragenlijsten zijn nu klaar, maar we willen ook weten wat de ervaringen zijn over een jaar.”

Volgens Luijten is Past Performance met de nieuwe vragenlijsten een verdere stap naar een betere samenwerking tussen opdrachtgever en marktpartijen, maar hij benadrukt dat samenwerking om veel meer gaat dan alleen een vragenlijst invullen. “Aan het eind van de rit komt er weliswaar een score uit. Maar het is eigenlijk nog belangrijker dat er door middel van de dialoog over de samenwerking gesproken is. Geef daarbij comlpimenten over wat goed gaat en maak afspraken over hetgeen minder soepel is verlopen. Zo kunnen we van elkaar leren en samen beter worden.”

Meer informatie over de nieuwe vragenlijsten, het wederzijds beoordelen en ervaringen met Past Performance leest u op www.past-performance.nl.

Artikel is afkomstig van het CROW

Megaborn tekent Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Dinsdag 17 januari 2017 is op de Infratech door de GWW-sector de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Directeur Theo Megens heeft namens Megaborn ook de handtekening gezet. Daarmee benadrukt Megaborn. als trekker van het eerste uur, dat zij ook de komende jaren als individueel bureau een forse substantiële bijdrage blijft leveren aan duurzaamheid, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzame innovatie in de Infra-sector. Manager Niels van Amstel staat daar als lid van de coordinatiegroep en voorzitter van het expertnetwerk Duurzaam GWW nadrukkelijk voor aan de lat.

Duurzaam GWW 2.0 is een vervolg op de eerste Green Deal Duurzaam GWW uit 2010. Nieuw zijn het nog meer projectgerichte karakter, het feit dat meer partijen tekenen en dat nu ook individuele opdrachtnemers tekenen en aangeven hoe zij gaan zorgen dat de Aanpak Duurzaam GWW in zoveel mogelijk projecten wordt toegepast. Duurzaam GWW 2.0 is minder vrijblijvend en moet helpen om goed duurzaam projectmanagement nog meer business-as-usual maken.

Megaborn heeft in de vorige Green Deal een groot deel van de Nederlandse DGWW-projecten uitgevoerd en opdrachtgevers daarbij begeleid. Zoals Theo Megens en Niels van Amstel aangeven; ‘De Aanpak Duurzaam GWW zit in onze genen. Het geeft de handvaten voor ons leitmotiv Beleid met Techniek, Techniek met Beleid. We passen het daarom in principe op elk project toe in meer of minder mate, afhankelijk van de kansen in het project. De Aanpak Duurzaam GWW helpt om duurzaamheid in projecten concreet te maken en tegelijkertijd de projectprocessen en projectrisico’s en –kansen ook beter te beheersen’. Naast Megaborn en andere adviesbureaus hebben Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven en brancheorganisaties getekend.

De Aanpak Duurzaam GWW

De Aanpak Duurzaam GWW is een proces- en projectmanagementaanpak die in 2009-2012 is ontwikkeld om een gezamenlijke, uniforme en praktische aanpak voor Duurzaam Inkopen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW)-sector te hebben. Daarmee kunnen kansen voor duurzaamheid en innovatie beter worden benut en projecten beter worden beheerst. Zeker projecten waarbij met veel stakeholders moet worden samengewerkt en projecten die verder gaan dan een eenvoudige technische opdracht. De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het onderzoeken en meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase. Het meewegen van duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het onderzoeken, formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende projectfase.

De Aanpak Duurzaam GWW maakt hierbij gebruik van enkele kerninstrumenten, zoals de Omgevingswijzer, het Ambitieweb en in de aanbestedingsfase de CO2-prestatieladder en DuboCalc. De instrumenten helpen duurzaamheid op verschillende thema’s inzichtelijk te maken en helpen bij een gestructureerde dialoog met belanghebbenden. Met de Aanpak Duurzaam GWW benut men de kansen op energiebesparing, leefbaarheid, beperking van materialen en grondstoffen en circulaire economie in een project tegen vrijwel altijd lagere kosten dan normaal.

Projecten met de Aanpak Duurzaam GWW

Een greep uit de projecten:

 • Nuenen, Europalaan: met DGWW meer geluidsreductie over langere termijn voor zelfde budget
 • Molenwaard, Venuslaan: Integrale wijkaanpak met maximale bewonersparticipatie en minder zetting
 • Vianen, Buitengewoon: Integrale gemeente aanpak Groen/Grijs/Riool met 25% minder onderhoud
 • Montfoort, Linschoten: Integrale wijkaanpak met minder zetting en duurzame riooloplossingen
 • Rheden, Faberstaat: Wijkaanpak met totaalontwerp
 • Apeldoorn, Kayersmolen: snellere reconstructie Bedrijventerrein voor fixed price

Megaborn bouwt verkeersmodel voor gemeente Vianen

De gemeente Vianen heeft Megaborn gevraagd om de verkeerskundige probleemanalyse van de verkeersstructuur op bedrijventerrein De Hagen te actualiseren en de verkeerskundige eisen voor het UAV-gc contract uit te werken. Om eisen op netwerkniveau te formuleren is een dynamisch verkeersmodel gewenst. Megaborn bouwt met VISSIM een netwerk voor het plangebied. Op basis van een uitsnede van het gekalibreerde VRU-model (HB-matrices en intensiteiten) is het model eerst getest op de huidige situatie voor de ochtend- en avondspits periode waarna aan de hand van het basismodel en de aangepaste HB-matrices voor het modeljaar 2030, het dynamisch model voor 2030 is opgesteld. Op basis van het dynamisch model zijn de verschillen in verkeerseffecten tussen de huidige situatie en de 2030 situatie nagegaan voor de ochtend- en avondspits voor het auto-, vracht- en fietsverkeer.

De analyses geven inzicht in de verkeersdoorstroming en verkeersprestaties bij een onveranderde verkeersstructuur in de huidige en toekomstige situatie. Op basis van deze analyses zijn in overleg eisen opgesteld met betrekking tot de doorstroming;

Kastanjelaan en Pieperslaan feestelijk heropend

Vrijdag 2 september 2016 zijn de Kastanjelaan en Pieperslaan feestelijk heropend. Wethouder Ronald Haverkamp plantte twee nieuwe bomen: één in Kastanjelaan en één in de Pieperslaan. Gemeentelijk projectleider Martin Vestegen zei in zijn openingsspeech dat “met het planten van een boom een historisch moment wordt gemarkeerd”. De bewoners zijn intensief betrokken bij het ontwerp en tevreden over het verlopen proces. Projectleider Henk van de Langemheen (Megaborn): “Zonder draagvlak van bewoners was dit nooit gelukt.”  Hij doelt hierbij op de kap van 24 Kastanjes vanwege de Kastanjebloedingsziekte. Samen met de bewoners is gekozen voor het verplaatsen van 27 Hongaarse Lindes. Deze bomen van formaat zijn verhuisd van de Beemd naar de Kastanjelaan. De opening werd afgesloten met koek en zopie in de tent.

Klanttevredenheidsonderzoek 2016

Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk op de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers te laten (blijven) aansluiten, meten wij periodiek de klanttevredenheid. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2016 was het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid en verwachtingen van onze opdrachtgevers met betrekking tot onze dienstverlening en samenwerking.

Het resultaat van het KTO is zeer positief. Megaborn wordt door onze klanten gezien als een gedreven, deskundige, professionele, degelijke en vakkundige organisatie met gemotiveerde mensen. De samenwerking met de klant wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,3. Ook op diverse competenties als betrouwbaar, solide, succesvol, bescheiden, sympathiek, flexibel en vernieuwend scoort Megaborn gemiddeld een ruimte voldoende (7,5+). Ook zijn er enkele verbeterpunten genoemd en zijn de verwachtingen van de klant ten aanzien van onze dienstverlening in beeld gebracht. Megaborn gaat in de komende periode met deze verbeterpunten en verwachtingen aan de slag om enerzijds in de toekomst nog beter aan de wensen van de klant te voldoen en om anderzijds de producten en diensten die wij leveren naar een nog hoger niveau te tillen.

Dag van de Openbare ruimte met nieuwe beursstand

28 en 29 september jl. stond Megaborn op de  “Dag van de Openbare Ruimte”. Het was de eerste editie in de Jaarbeurs in Utrecht. Megaborn was aanwezig met een nieuwe beursstand. Na jaren van trouwe dienst heeft de oude strakke, witte stand plaats gemaakt voor een stand voorzien van verlichting en diverse media, welke meer in het oog springt. Het was een zeer geslaagd evenement met een bruisende sfeer op de beursvloer én bij onze stand.

Verbindingsweg A8-A9

Vanwege het ontbreken van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 is er sprake van verkeersproblematiek op en rond de provinciale wegen N203 en N246. Dit uit zich in files op beide wegen maar ook in de vorm van sluipverkeer, geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit in Assendelft en Krommenie.

De provincie Noord-Holland is daarom voornemens om een verbindingsweg te realiseren tussen de A8 en de A9 en heeft in een studie twee alternatieven opgesteld. Het consortium Noordhollands Peil is gevraagd om de alternatieven uit te werken en te komen tot een voorkeursalternatief. Megaborn maakt onderdeel uit van dit consortium en levert ten behoeve van dit project verkeerskundig advies, stelt kostenramingen op voor het wegendeel binnen het uit te voeren onderzoek en optimaliseert het wegendeel binnen een integraal VO voor beide alternatieven. Megaborn levert hiervoor een verkeerskundig adviseur, kostendeskundige en wegontwerper aan het projectteam. Megaborn voert de werkzaamheden uit samen met haar consortiumpartners Bosch Slabbers, Zwart Jansma Architecten en LievenseCSO.

Verkeersinput UAV-gc contract De Hagen

De gemeente Vianen heeft in 2012 een Verkeersstructuurplan opgesteld voor het bedrijventerrein De Hagen, bestaande uit beleidskaders, diverse verkeerskundige analyses en oplossingsrichtingen voor 3 kruispunten. De gemeente Vianen wil een werk voor de verbetering van de doorstroming op de verkeersinfrastructuur gaan aanbesteden op basis van een UAV-gc contract met een onderdeel waarin verkeerskundige eisen voor het contract zijn opgenomen. De insteek van deze opzet is dat de inschrijvers zelf de oplossing voor de toekomstige verkeersinfrastructuur bedenken.

Om de aanbesteding voor te bereiden wil de gemeente Vianen de probleemanalyse uit het verkeersstructuurplan actualiseren met nieuwe (tel)gegevens en nieuwe gegevens over de toekomstsituatie, die op het projectgebied worden geprojecteerd.

Megaborn verricht hiervoor voor de gemeente Vianen de volgende werkzaamheden:

 1. het actualiseren van de verkeerskundige probleemanalyse van de verkeersstructuur;
 2. het uitwerken van de verkeerskundige eisen voor het UAV-gc contract.

Om aan deze vraag van de gemeente Vianen te voldoen doorloopt Megaborn de volgende stappen:

 1. Het bepalen van de toekomstige intensiteiten binnen het gebied;
 2. Actualiseren probleemanalyse op basis van nieuwe gegevens;
 3. Opstellen van verkeerskundige eisen voor contractvorming met microscopisch model.

De resultaten worden verantwoord in diverse notities en rapportages.

Megaborn nu ook werkzaam in Achterhoek

Megaborn heeft voor de Gemeente Lochem de fietsparkeersituatie in het centrum van Lochem in beeld gebracht. Het parkeren van de fiets is een belangrijke schakel in de fietsketen. Het aanbod van fietsparkeermogelijkheden heeft invloed op de keuze van centrumbezoekers om de fiets te gebruiken en op het parkeergedrag van de fietsers. Omdat de gemeente Lochem het fietsen – en ook het fietsgebruik onder centrumbezoekers – wil stimuleren heeft Megaborn advies uitgebracht over de mogelijkheden om het aanbod van fietsparkeervoorzieningen in het centrum te verbeteren. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd van de geparkeerde fietsen, zowel in als buiten de fietsvoorzieningen en vervolgens is geadviseerd over mogelijke uitbreiding en verbetering van de voorzieningen.

Parkeeronderzoek Centrumgebied Leerdam

Omdat de beleidshorizon van het parkeerbeleidsplan in zicht is (was) wilde de gemeente Leerdam het vigerende beleid onder de loep nemen en waar nodig herzien. In 2011, na afronding van centrum gerelateerde maatregelen op basis van het parkeerbeleidsplan, is door Megaborn voor het laatst een parkeeronderzoek uitgevoerd. Naast de in het beleidsplan benoemde maatregelen zijn er de laatste jaren in Leerdam, sinds 2011, toch nog enkele ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren. Daarnaast heeft het college de wens uitgesproken om parkeren op de Vlietskant en Kerkstraat in het centrum van Leerdam gratis te maken. Daarom zijn deze straten in september 2015 bij wijze van proef aangemerkt als ‘blauwe zone’ (parkeerschijfzone). De proef duurt tot eind december waarna deze wordt geëvalueerd. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in het centrumgebied, de gewenste beleidsevaluatie en de proef met de parkeerschijfzone was actuele parkeerdata gewenst.

Werkwijze

Om inzicht te krijgen in de actuele parkeersituatie in het centrum en in de centrumschil van Leerdam heeft Megaborn een parkeermotiefonderzoek uitgevoerd vóór (0-meting) en na (1-meting) de invoering van de proef met de blauwe zone. Daarbij zijn parkeerdruk en parkeermotief in beeld gebracht. Daarnaast is het fietsparkeren in het stationsgebied onderzocht. De volgende werkwijze is daarbij gehanteerd:

 1. Voorbereiding parkeeronderzoek
  1. Vaststellen parkeersecties met gemeente;
  2. Inventarisatie parkeercapaciteit / stallingsmogelijkheden;
  3. Opstellen/vaststellen matrix parkeermotieven met gemeente;
  4. Afstemming met politie;
 2. Uitvoering parkeeronderzoek
  Zowel tijdens de 0- als de 1-meting zijn op 3 dagen (donderdag/vrijdag/zaterdag) op verschillende momenten van de dag kentekens geregistreerd (onvolledige kentekenregistratie). Daarbij is een aantekening gemaakt wanneer voertuigen, op basis van wetgeving, foutief geparkeerd stonden.
 3. Data-analyse
  De ingewonnen data is geanalyseerd om te komen tot de volgende gegevens.

  1. Parkeerdruk (bezettingsgraad) per parkeersectie en per meetmoment, uitgesplitst naar type parkeerplaats (vergunninghouders/betaald/gratis);
  2. Parkeermotief (bewoner/bezoeker/werker), per parkeersectie en per deelgebied;
  3. Parkeerduur: aantal voertuigen per parkeerduurklasse en de gemiddelde parkeerduur, per parkeersectie en per deelgebied;
  4. Overzicht van vraag een aanbod, inclusief het aantal buiten de stalling geplaatste fietsen.

Resultaat

Het resultaat is een rapportage met een overzichtelijke uiteenzetting van de belangrijkste resultaten, in de vorm van grafieken en tabellen. Meer gedetailleerde resultaten zijn opgenomen in een bijlagenrapport. Door de resultaten van de onderzoeken en de reeds beschikbare onderzoeken te vergelijken zijn effecten van parkeergerelateerde maatregelen en de proef met de blauwe zone bepaald. De resultaten daarvan zijn helder omschreven in het hoofdrapport. Daarnaast zijn op basis van het onderzoek enkele beleidsvraagstukken beantwoord. De rapportage is voorzien van een management-samenvatting.