Nadat de Centrumvisie Maarheeze is vastgesteld, heeft de raad in december 2016 het Uitvoeringsprogramma inclusief prioritering vastgesteld. In samenspraak met de klankbordgroep van de centrumvisie, inwoners en ondernemers is dit programma tot stand gekomen. In het programma staat ook de aanpak van de Stationsstraat en nabije omgeving. Dit project isnu van start. Daar gaan we graag met u over in gesprek.

Ingenieursbureau Megaborn ondersteunt de gemeente bij de samenwerking
De gemeente wil de aanpak van de Stationsstraat realiseren in nauwe samenwerking en in overleg met alle belanghebbenden. Ter ondersteuning van dit traject heeft ingenieursbureau Megaborn de opdracht gekregen om naast het technisch inhoudelijke deel ook een groot deel van de communicatie voor haar rekening te nemen. U wordt in de toekomst waarschijnlijk vaker via Megaborn geïnformeerd of betrokken, mede via deze projectwebsite. Kijk voor meer informatie ook eens op de gemeentelijke projectwebsite.

Laatste nieuws

  • De volgende informatieavond vindt plaats op woensdag 29 november om 19.30 in de Smeltkroes. Klik hier voor de uitnodiging;
  • Op 1 november j.l. vond de derde klankbordgroep bijeenkomst plaats. Tijdens deze avond is het aangepaste ontwerp gepresenteerd en besproken.
  • Bekijk aan de rechterkant de laatste informatie over klankbordgroep bijeenkomsten of klik hier;
  • De werkzaamheden voor het bodemonderzoek zijn afgerond;
  • Op dinsdag 24 oktober en woensdag 1 november is er gefilmd op het kruispunt Stationsstraat – Smits van Oyenlaan, gedurende de ochtendspits. Doel is om een goed beeld te krijgen van de verkeers(on)veiligheid en drukte op het kruispunt. Bekijk hier de film van 24 oktober, hier de film van 1 november, hier de film van 2 november en hier de film van 14 november;
  • Op 9 oktober j.l. vond de tweede klankbordgroep bijeenkomst plaats. Tijdens deze avond werd een eerste concept ontwerp gepresenteerd en besproken;
  • Op 28 september j.l. vond de eerste klankbordgroep bijeenkomst plaats. Het was een succesvolle avond waarin enkele belangrijke keuzes voor het ontwerp zijn gemaakt. In de periode tot 9 oktober worden de eerste ontwerpen uitgewerkt, waarna deze opnieuw met de klankbordgroep worden besproken;
  • Vanaf donderdag 21 september wordt er gedurende een periode van 2 weken middels telslangen een verkeerstelling uitgevoerd op de Stationsstraat, Vogelsberg en Sterkselseweg;
  • Bekijk aan de rechterkant de laatste informatie over de 1e informatieavond van 6 september j.l. of klik hier.

Stationsstraat in de pers