Nadat de Centrumvisie Maarheeze is vastgesteld, heeft de raad in december 2016 het Uitvoeringsprogramma inclusief prioritering vastgesteld. In samenspraak met de klankbordgroep van de centrumvisie, inwoners en ondernemers is dit programma tot stand gekomen. In het programma staat ook de aanpak van de Stationsstraat en nabije omgeving. Dit project isnu van start. Daar gaan we graag met u over in gesprek.

Ingenieursbureau Megaborn ondersteunt de gemeente bij de samenwerking
De gemeente wil de aanpak van de Stationsstraat realiseren in nauwe samenwerking en in overleg met alle belanghebbenden. Ter ondersteuning van dit traject heeft ingenieursbureau Megaborn de opdracht gekregen om naast het technisch inhoudelijke deel ook een groot deel van de communicatie voor haar rekening te nemen. U wordt in de toekomst waarschijnlijk vaker via Megaborn geïnformeerd of betrokken.

Laatste nieuws

  • Dinsdag 26 september wordt een verkeerstelling uitgevoerd op het kruispunt Stationsstraat-Smits van Oyenlaan
  • Op 21 en 22 september wordt een hoogtemeting van de bestaande situatie uitgevoerd in de Stationsstraat
  • Op 21 september is het bodemonderzoek gestart
  • Vanaf donderdag 21 september wordt er gedurende een periode van 2 weken middels telslangen een verkeerstelling uitgevoerd op de Stationsstraat, Vogelsberg en Sterkselseweg
  • Bekijk aan de rechterkant de laatste informatie over de 1e informatieavond van 6 september j.l.