Verbindingsweg A8-A9

Vanwege het ontbreken van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 is er sprake van verkeersproblematiek op en rond de provinciale wegen N203 en N246. Dit uit zich in files op beide wegen maar ook in de vorm van sluipverkeer, geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit in Assendelft en Krommenie.

De provincie Noord-Holland is daarom voornemens om een verbindingsweg te realiseren tussen de A8 en de A9 en heeft in een studie twee alternatieven opgesteld. Het consortium Noordhollands Peil is gevraagd om de alternatieven uit te werken en te komen tot een voorkeursalternatief. Megaborn maakt onderdeel uit van dit consortium en levert ten behoeve van dit project verkeerskundig advies, stelt kostenramingen op voor het wegendeel binnen het uit te voeren onderzoek en optimaliseert het wegendeel binnen een integraal VO voor beide alternatieven. Megaborn levert hiervoor een verkeerskundig adviseur, kostendeskundige en wegontwerper aan het projectteam. Megaborn voert de werkzaamheden uit samen met haar consortiumpartners Bosch Slabbers, Zwart Jansma Architecten en LievenseCSO.