Megaborn sluit raamovereenkomst met gemeente Rotterdam

Megaborn Traffic Development b.v. heeft het raamcontract getekend voor Ingenieursdiensten van de gemeente Rotterdam. De aanbesteding was onderverdeeld in 3 percelen: Wegenbouw, Waterbouw en Kunstwerken. Megaborn heeft zich voor het perceel Wegenbouw, samen met vier andere partijen, geselecteerd.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met een optie voor twee keer één jaar verlenging. De verwachtte omzet is ongeveer € 400.000,= per jaar voor dit perceel.

De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het (nader) uitwerken van ontwerpen in de vorm van tekeningen en berekeningen, het maken van (delen van) bestekken en het maken van (aanneemsom-)ramingen op basis van een bestek of bestekgedeelte, op het civieltechnische gebied van wegenbouw en riolering.

De gemeente Rotterdam heeft bij deze aanbesteding gekeken naar kwaliteit, met als speerpunten duidelijke afspraken, slagvaardig werken, hoog kwaliteitsniveau en goede samenwerking met de opdrachtgever.
De gemeente is daarnaast voornemens veel te werken met prestatiemeting om de kwaliteit van de te leveren producten en diensten te stimuleren.

Mooi stageresultaat “Fietsers te gast”

Gisteren is Mitchell Matthijssen van de Nationale Hogeschool Toerisme en Verkeer in Breda met een 8 geslaagd voor zijn stage bij Megaborn. Hij heeft onderzoek verricht naar de vormgeving, functie en het gebruik in het centrum van Oss, nadat de fietsers worden toegelaten in het centrumgebied van Oss. Een vraagstuk die bij meerdere gemeenten speelt!

In zijn onderzoek heeft hij het aantal fietsers geteld en door middel van conflictobservatie beoordeeld of er conflicten plaatsvinden tussen het winkelend publiek en de fietsers door het centrumgebied. Daarnaast heeft hij de effectieve verkeersruimte bepaald waar de bezoekers van het centrum gebruik van kunnen maken. Het aantal voetgangers heeft invloed op de wijze waarop de effectieve verkeersruimte door fietsers wordt gebruikt. Als er te veel voetgangers zijn stappen de fietsers af. De grens van het aantal voetgangers per strekkende meter per uur ligt hierbij tussen de 141 en 180 vtg./m’/uur. Als het drukker is stappen de fietsers af! De effectieve ruimte wordt ook beïnvloed door de objectruimte. Door een toename van de gestalde fietsen zal de effectieve verkeersruimte afnemen. Een belangrijke aanbeveling is om de objecten in het winkelgebied niet de overhand te laten nemen. Hoewel het voor uitbaters belangrijk is om voldoende terrassen te hebben en reclame objecten is het beïnvloed dit ook het gedrag van het winkelend publiek.

Het onderzoek loopt gedurende 1 jaar en zal in het voorjaar van 2015 worden afgerond. Door Megaborn wordt op verschillende momenten onderzoek verricht om de proef ‘Fietsers in het centrumgebied van Oss” te monitoren.