Hoogwaardig Openbaar Vervoer busterminal Veghel

Voor een nieuwe en pragmatische inrichting hebben Megaborn en BRO de ruimtelijke visie met het schetsontwerp verbeeld. In dit stadium zijn de projectrisico’s geïnventariseerd, voornamelijk bij de technische uitwerking en planologische procedures, zodat direct passende maatregelen konden worden genomen.

Het bestaande kunstwerk kon niet worden verplaatst en een markante boom zou moeten sneuvelen. Dit zou leiden tot enorme vertraging, hoge extra kosten en afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit. De civiel techneut en de stedenbouwkundige zijn samen met de oplossing gekomen om het kunstwerk onderdeel te maken van het perron en het busplatform zo te maken dat de boom bespaard bleef en een blikvanger is geworden. Hierdoor is niet alleen de belevingswaarde toegenomen, maar zijn ook de werkzaamheden vereenvoudigd.

Het busstation is verplaatst van het Bolkenplein in het centrum naar een locatie naast het gemeentehuis. Hier wordt het busstation verbonden met de nieuwe HOV-verbindingen Eindhoven-Oss en ’s-Hertogenbosch-Uden. Het programma bestaat uit:

  • 2 HOV-haltes
  • 4 streekbushaltes, 1 buurtbushalte en 2 bufferhaltes
  • 600 stallingsplaatsen voor fietsen
  • 10 parkeerplaatsen voor taxis, Kiss & Ride en elektrische auto’s

De complexiteit van de opgave was hoog. Binnen de beperkte ruimte moest een goed functionerend busstation worden ingepast, rekening houdend met sociale veiligheid, koppeling van de HOV, entreefunctie, waardevolle bomen en een groot kunstwerk dat niet mocht worden verplaatst. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardige, groene en veilige openbare ruimte die past bij het karakter van Veghel. Het busstation is het visitekaartje van Veghel.

Herinrichting Voorstraat Numansdorp

Megaborn en BRO hebben samen met Gemeente Numansdorp, ondernemers en bewoners, een compact en efficiënt proces doorlopen voor herinrichting van de Voorstraat. Bewoners en ondernemers van de Voorstraat hebben veel invloed gehad op de definitieve keuze voor inrichting, kleuren en materialen. Zij moeten wonen, werken en ondernemen in de straat.

Het gezamenlijke projectteam heeft de keuzes en gevolgen daarvan inzichtelijk gemaakt en diverse modellen voorbereid. Het totale proces van schetsontwerp tot technische uitwerking en het kiezen van kleuren, materialen en meubilering is in enkele maanden doorlopen en afgerond. Het project is, naar volle tevredenheid van alle partijen, gerealiseerd en in gebruik genomen.