Dag van Verkeer & Mobiliteit Nederland

Donderdag 26 november jl. stond Megaborn op de 10e editie “Dag van Verkeer & Mobiliteit Nederland”.

Megaborn sluit raamovereenkomst met Waterschap Rivierenland

Megaborn Traffic Development B.V. heeft het raamcontract getekend voor advies- en ingenieursdiensten van Waterschap Rivierenland. Megaborn gaat dit contract aan middels een consortium bestaande uit LievenseCSO, Brightwork, Boorsma en Megaborn.

Het raamcontract bestaat uit een viertal programma’s:  Watersysteem, Waterketen, Waterveiligheid en Wegen. Megaborn zal LievenseCSO aanvullen op het perceel Wegen. De werkzaamheden betreffen civiele techniek, contractbeheersing, projectmanagement, procesmanagement en ruimtelijke inrichting-/ordening

Opening Kerkstraat Strijen

Op zaterdag 14 november jl. vond de feestelijke opening plaats van de heringerichte Kerkstraat in Strijen. Vanaf december 2014 is Megaborn betrokken geweest bij de planvorming. In nauw overleg met de gemeente Strijen, de winkeliersvereniging en de bewoners van de Kerkstraat zijn er plannen en inrichtingsschetsen gemaakt voor deze straat. Een belangrijk uitgangspunt vormde het vormgeven van deze straat als een informeel gebied voor het winkelend gebied. De auto is in deze straat slechts op een aantal momenten te gast. Daarnaast vormde de afwatering van de woonpercelen een uitdaging. Met een riool in het midden van de straat en het aanbrengen van een eenduidige verharding over de volledige breedte van de straat is er een brede winkelstraat gerealiseerd. Na de planvorming heeft Megaborn, samen met lokale aannemer Buitendijk, de realisatie ter hand genomen. Gedurende de zomermaanden is er hard gewerkt aan de straat om deze na de zomer gereed te krijgen. Door een archeologische vondst (uit de middeleeuwen) bij de kerk is het werk uiteindelijk in oktober jl. gereed gekomen.

De gemeente Strijen, bewoners en winkeliers van Strijen en Megaborn zijn TROTS op het resultaat!

opening-kerkstraat-3  opening-kerkstraat-2

 

Megaborn ontwerpt snelfietsroute Arnhem-Zevenaar

Vanaf eind augustus kunnen forenzen gebruik maken van het eerste deel van de snelfietsroute (F12) tussen Westervoort  en Duiven. De F12 langs de A-12 van Arnhem naar Zevenaar is 12,9 km lang en maakt gebruik van bestaande en nieuwe fietspaden. Met de  fiets kost het  40 minuten om de hele route van begin- tot eindpunt af te leggen.

Samenwerken om de route te realiseren

Megaborn is er trots op dat op 9 juli de provincie Gelderland en de gemeenten  Westervoort, Duiven en Zevenaar, hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst  voor de aanleg van de snelfietsroute F12 tussen Arnhem en Zevenaar hebben gezet. Megaborn heeft in nauw overleg met de gemeenten, provincie en Fietsersbond de F12 ontworpen. De kosten voor de F12 bedragen € 8.135.000,- . De  provincie Gelderland betaalt € 3 miljoen. De voormalige Stadsregio draagt ook € 3 miljoen bij. Vanuit het Rijksprogramma ‘Beter Benutten Vervolg’ is een rijksbijdrage van € 1,2 miljoen beschikbaar. De drie gemeenten nemen de resterende kosten voor hun rekening.

Snel en veilig fietsen

Snelfietsroutes zijn directe, comfortabele en veilige fietspaden. Doordat de route zo veel mogelijk voorrang, vlak asfalt en vloeiende bochten heeft, is het comfortabel en veilig om te fietsen. De rode kleur van het asfalt en  de heldere bewegwijzering maken de snelfietsroute herkenbaar.  De routes maken het makkelijker om vaker de fiets, in plaats van de auto, te pakken.

Snelfietsroutes in Gelderland

Snelfietsroute F12 is  de derde snelfietsroute in een netwerk van snelfietsroutes in de regio Arnhem – Nijmegen. Op 3 juli werd het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen geopend. Snelfietsroute De Liemers, langs het spoor van Arnhem naar  treinstation Zevenaar, is eind van het jaar klaar.

Veiliger fietsen op Emmaplein Deventer

Afgelopen zaterdag, 7 november 2015, was het Emmaplein in Deventer de gehele dag afgesloten voor alle verkeer. Aannemer KWS Infra was die dag bezig met het verleggen van de fietspaden zodat voor fietsers een veiligere situatie ontstaat. Daar waar de fietsers de weg kruizen, zijn kleine drempels voor automobilisten gekomen. Daarnaast zijn de kleur van het fietspad en de wegmarkering aangepast.

Bedoeling van de werkzaamheden is het vergroten van de fietsveiligheid. Fietsers houden voorrang op het Emmaplein. De plek waar zij oversteken is iets verhoogd zodat zij beter zichtbaar zijn voor automobilisten. De maximumsnelheid op de Wilhelminabrug gaat omlaag van 70 kilometer naar 50 kilometer per uur.

In 2013 presenteerde de gemeente Deventer drie varianten voor de aanpak van het Emmaplein aan bewoners van de Raambuurt, maar zij oordeelden dat de juiste variant er niet bij zat. Na intensief overleg is er nu een ontwerp van Megaborn waar iedereen zich in kan vinden, zowel de werkgroep Verkeer en Parkeren Raambuurt, de Fietsersbond als de gemeente.

Bewoners strijden al lange tijd voor een veiliger rotonde voor de fietsers. Tussen 2007 en 2012 gebeurden daar meerdere ongelukken. Het Emmaplein kwam zelfs voor op een lijst van meest gevaarlijke kruispunten in het land. Met vier ongelukken tussen 2009 en 2011 en zes gewonden was de kruising zelfs de gevaarlijkste van Overijssel.

Dit project is uitgevoerd met behulp van een bijdrage van de Provincie Overijssel voor het bevorderen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in West-Overijssel.