Megaborn begeleidt gemeente Nuenen bij duurzame reconstructie/aanleg HOV-Europalaan

Megaborn voert het SCB-contractmanagement uit voor de duurzame reconstructie van de Europalaan en aanleg van de HOV-busbaan in Nuenen. Het project van 9,3 miljoen euro is door Megaborn voorbereid en uitgewerkt met de methodiek van Duurzaam GWW en als ‘hybride’ UAV-GC contract op de markt gezet. Door de integrale Duurzaam GWW-benadering worden nu de kansen benut, samen met de aannemer Rasenberg, om een weg te realiseren die gedurende 20 jaar een forse geluidsreductie van gemiddeld 4,0 dBa geeft. Met tegelijk aandacht voor de levensduur, de omgeving en de kosten op de lange termijn. Dus de optimale mix op People, Planet en Profit.

Rioolvervanging en herinrichting wegen Rheden afgerond

De reconstructie van 4 wegen in Rheden is afgerond. De Dorpsstraat, Worth Rhedenseweg, Buurtweg en Nassaustraat zijn weer bruikbaar voor de komende decennia. De wegen zijn duurzaam heringericht met gebakken klinkers in de rijbaan. De riolering is vervangen en ook het groen heeft een facelift gekregen. Bewoners adopteren de vaste beplanting  in de plantsoenen, wat inhoudt dat zij het groen onderhouden. In dit project is de riolering en de wegverhardingen integraal aangepakt. Megaborn heeft de projectleiding van initiatief tot oplevering verzorgd. Belangrijk onderdeel van de projectleiding was het begeleiding van het ontwerpproces met bewoners op het niveau van co-produceren.

Megaborn sluit raamovereenkomst met 4 waterschappen

Megaborn Traffic Development B.V. heeft het raamcontract getekend voor Integrale Technische Adviseringsdiensten van 4 waterschappen: Waterschap Brabantse Delta,  Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Aa en Maas en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Megaborn gaat dit contract aan als ondersteuner van hoofdaannemer LievenseCSO.

Het raamcontract bestaat uit diverse programma’s, verschillend per waterschap. Megaborn gaat LievenseCSO ondersteunen bij werken van de volgende percelen:

  • Waterschap Brabantse Delta: Waterbouwkundige werken, Dijken, Integraal waterbeheer en Afvalwaterketen;
  • Hoogheemraadschap van Delfland: Waterbouwkundige werken en Afvalwaterketen;
  • Waterschap AA en Maas: Waterbouwkundige werken, Dijken en Afvalwaterketen;
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard:  Waterbouwkundige werken, Afvalwaterketen en Beleid en onderzoek.