Megaborn sluit raamovereenkomst met de provincie Utrecht

Megaborn heeft op 26 februari 2016 het raamcontract met de provincie Utrecht verworven.

Het raamcontract voor ingenieursdiensten 2016-2020 van perceel 1 omvat 3 inkooppakketten:

  • civiel nat en droog (o.a. civieltechnisch ontwerp en advies, verkeerskundige analyses, advies openbare verlichting en VRI en milieutechnische onderzoeken en adviezen)
  • aanbestedings- en contractdocumenten (o.a. opstellen geïntegreerde contracten op basis van UAV-GC en Best Value, RAW bestekken, kostenramingen en risico-analyses)
  • projectmanagement en projectbegeleiding (o.a. directie UAV, houden van toezicht, uitvoeren audits en systeemgerichte contractbeheersing)

Bij de beoordeling is Megaborn als 2e geëindigd van de 21 inschrijvers, met een beoordeling van 88 van de 100 punten. Megaborn scoorde op de onderwerpen samenwerking, organisatie en personeel en kwaliteitsborging drie maal een 8, en scoorde op de onderwerpen duurzaamheid in relatie tot Duurzaam GWW en innovatie twee maal een 10.

Met deze inschrijving laten wij zien dat wij beschikken over de juiste gebiedskennis, een sterke en betrouwbare partij zijn op het gebied van samenwerking, integriteit en kwaliteit en koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid (DuurzaamGWW) en innovaties.

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar met twee maal de mogelijkheid van verlenging voor een jaar.

Omgevingsmanager Stationsgebied Driebergen – Zeist

ProRail is gestart met de aanbestedingsprocedure voor het project Stationsgebied Driebergen-Zeist. Dit voorjaar zijn er al vijf aannemers geselecteerd voor het hoofdcontract. De gunning is in de zomer van 2016. Het stationsgebied Driebergen-Zeist wordt aangepakt omdat er al jaren files staan bij de spoorwegovergangen, de fietsstallingen uitpuilen en er een tekort is aan parkeerplekken.

Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt straks een compact en efficiënt OV-knooppunt met een nieuw station, een nieuw busstation en een nieuwe parkeergarage met zeshonderd parkeerplaatsen. In de nieuwe situatie loopt het stationsplein onder de sporen door, waardoor voetgangers veilig naar de perrons kunnen lopen. Megaborn levert namens de omgevingspartijen (Gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Provincie Utrecht en ProRail) de Omgevingsmanager.

Bouwwerkzaamheden
De kruising van de Hoofdstraat met het spoor verdwijnt en de overweg wordt opgeheven. In het voorjaar van 2016 starten de voorbereidende werkzaamheden hiervan. De hoofdaannemer start in 2017 met de grootschalige bouwwerkzaamheden. De Hoofdstraat loopt straks via een onderdoorgang voor het verkeer onder het spoor door.

De eerste fase van de onderdoorgang wordt in 2019 uitgevoerd. Dan is de onderdoorgang zover klaar dat het verkeer er over 2 x 1 rijstrook kan rijden. Daarna wordt doorgewerkt aan de verdubbeling naar 2 x 2 rijstroken. Deze wordt in de nieuwe planning in 2020 afgerond. De onderdoorgang van de Hoofdstraat wordt daarmee een jaar later opgeleverd dan oorspronkelijk gepland. De voorbereidingen, zoals het omleggen van kabels en leidingen, het samenstellen van het aanbestedingsdossier en de grondverwerving hebben meer tijd gekost dan vooraf was voorzien.

Infrastructuur
Onder het station komt een fietsenstalling voor drieduizend fietsen. Fietsers krijgen hun eigen fietsroutes waardoor ze veilig het stationsgebied kunnen doorkruisen. In 2020 wordt de nieuwe infrastructuur en het nieuwe station in gebruik genomen.

Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Provincie Utrecht, NS en ProRail. Het project wordt gefinancierd door het Rijk, de Provincie Utrecht, en de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug.

De Kaai e.o. wordt de Huiskamer van Strijen!

Megaborn gaat samen met BRO werken aan een nieuwe herinrichting voor De Kaai e.o. in de gemeente Strijen. De Kaai ligt aan het water met in de directe nabijheid winkels. De uitdaging zal zijn om dit plein in te richten als “De huiskamer” van Strijen. Op dit plein moet iedereen welkom zijn om te genieten van de rust aan het water en gezellig bij te kunnen praten onder het genot van een hapje en een drankje. Megaborn is trots om wederom voor de gemeente Strijen te mogen werken!