Uitvoering herinrichting en rioolvervanging Dr. de Brouwerlaan in Boxtel van start

De Dr. de Brouwerlaan in Boxtel paste niet binnen de richtlijnen van een verblijfsgebied conform Duurzaam Veilig. De gemeente Boxtel wilde de ruimtelijke kwaliteit in de straat verbeteren door de straat her in te richten conform de eisen van Duurzaam Veilig als verblijfsgebied. Hierbij moest in het bijzonder aandacht besteed worden aan de kwetsbare weggebruikers zoals fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen.

Megaborn verzorgde voor de gemeente Boxtel het onderzoek, integrale ontwerp, RAW-bestek en tekeningen en aanbesteding. De uitvoering van de herinrichting gaat nu van start en zal in de zomer van 2016 worden afgerond.