Herinrichting Kastanjelaan en Pieperslaan in Ellecom

De gemeente Rheden gaat de Kastanjelaan en de Pieperslaan herinrichten. Dit najaar gaat de schop in de grond. De rijbanen worden voorzien van gebakken klinkers en ook de trottoirs, het groen en de hemelwaterafvoer worden aangepakt. Na een intensief ontwerptraject samen met bewoners is besloten alle Paardenkastanjes in de Kastanjelaan te kappen. De bomen zorgen voor veel wortelopdruk in de trottoirs en meer dan de helft van de bomen heeft de Kastanjebloedingsziekte. De keuze om deze beeldbepalende bomen te kappen is niet niks. Een ruime meerderheid van de bewoners is gedurende het ontwerpproces ervan overtuigd geraakt dat een nieuwe bomenlaan de beste oplossing is. Hongaarse Lindes worden uit de Beemd in Velp verplaatst naar de Kastanjelaan, zodat na de herinrichting er direct weer een bomenlaan staat. De Lindes zijn bijna 20 jaar oud en hebben dus al een flink formaat. Door middel van visualisaties is de verdere groeiontwikkeling van de Hongaarse Lindes gedurende de komende jaren in beeld gebracht. Ook dit heeft mensen over de streep getrokken om met het ontwerp in te stemmen. Martin Verstegen is vanuit de gemeente Rheden opdrachtgever en Henk van de Langemheen van Megaborn is projectleider van dit project. Samen met de werkgroep bestaande uit bewoners en ambtenaren van de verschillende vakdisciplines is gewerkt aan een gedragen ontwerp. Megaborn feliciteert de bewoners en de gemeente met dit mooie resultaat dat in dit najaar zijn beslag zal krijgen.

Duurzaam Mobiliteitsplan t.b.v. BREEAM-certificering

Langs de rijksweg 73 ter hoogte van Haps wordt een vestiging van Danone Nutricia Early Life gerealiseerd. In opdracht van Danone draagt Sweegers en de Bruijn B.V. zorg voor het verkrijgen van het duurzaamheidskeurmerk ”BREEAM” voor het bij de vestiging behorende kantoorpand. Met het keurmerk worden gebouwen, gebieden en infrastructuur beoordeeld op duurzaamheid. Certificering zorgt voor een betere waardering en een beter aanzien van het betreffende pand. BREEAM-NL, de Nederlandse versie van het keurmerk, behandelt verschillende categorieën, waaronder ‘Transport’. Megaborn stelt in opdracht van Sweegers en de Bruijn  een Duurzaam Mobiliteitsplan op conform de eisen die de BREEAM-methodiek, binnen de categorie Transport,  daaraan stelt.

Het duurzaam mobiliteitsplan omvat de volgende elementen:

 1. Inventarisatie
  • Bereikbaarheidsanalyse (inzichtelijk maken van mobiliteitskenmerken)
  • Mobiliteitsprofiel (beoordelen van de te verwachten verkeersgeneratie)
 2. Beoordeling criteria-eisen zoals opgenomen in de BREEAM-systematiek
 3. Opstellen mobiliteitsplan
  • Parkeerbeleid
  • Vervoersplan

Bent u ook bezig met het verkrijgen van een BREEAM-certificering en bent u op zoek naar een betrouwbare, ervaren partij die zorg kan dragen voor de categorie ‘Transport’? Neem dan contact met ons op.

Verbetering verkeersveiligheid 2 rotondes

De rotondes bij het CZ ziekenhuis te Deventer worden als verkeersonveilig ervaren. Ook uit ongevalscijfers blijkt dat vooral de westelijke rotonde verkeersonveilig is. Bij een groot deel van de verkeersongevallen is een overstekende fietser betrokken. De Fietsersbond is daarom blij dat deze rotondes aangepakt worden en heeft de sterke wens dat de fietsoversteken in de voorrang blijven.

De gemeente heeft een verkeersveiligheidsonderzoek laten doen en vervolgens op basis van de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek meerdere
oplossingsvarianten bedacht en geschetst. Megaborn zal deze verkeerskundig varianten tegen elkaar afwegen en de voorkeursvariant uitwerken tot en met een aanbesteed bestek.