Megaborn direct aan de slag voor provincie Utrecht

Op 26 februari 2016 heeft Megaborn het raamcontract met de provincie Utrecht verworven. Enkele maanden later heeft Megaborn direct de eerste beschikbare opdracht binnen het raamcontract binnen gesleept: de trajectaanpak N228 Montfoort. De opdracht werd verworven in concurrentie, waarbij Megaborn in het Plan van Aanpak opnieuw niet lager scoorde dan een 8 en op het vlak van risicobeheersing uitblonk met een 10.

De opdracht betreft de trajectaanpak van de N228, dwars door de stad Montfoort. Megaborn zal de provincie ontzorgen door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

  • Aanscherpen en vaststellen scope
  • Uitvoeren projectmanagement
  • Uitvoeren diverse onderzoeken
  • Opstellen risicodossier (o.a. door het organiseren van risicosessies)
  • Uitwerken aanbestedingsstrategie conform Aanpak Duurzaam GWW
  • Opstellen UAV-gc contract (Model Basisovereenkomst, Programma van Eisen, Vraagspecificatie, Annexen, Contractbeheersingspla, SSK-raming etc.)
  • Verzorgen en begeleiden aanbestedingsproces
  • Uitvoeren Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)