Megaborn nu ook werkzaam in Achterhoek

Megaborn heeft voor de Gemeente Lochem de fietsparkeersituatie in het centrum van Lochem in beeld gebracht. Het parkeren van de fiets is een belangrijke schakel in de fietsketen. Het aanbod van fietsparkeermogelijkheden heeft invloed op de keuze van centrumbezoekers om de fiets te gebruiken en op het parkeergedrag van de fietsers. Omdat de gemeente Lochem het fietsen – en ook het fietsgebruik onder centrumbezoekers – wil stimuleren heeft Megaborn advies uitgebracht over de mogelijkheden om het aanbod van fietsparkeervoorzieningen in het centrum te verbeteren. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd van de geparkeerde fietsen, zowel in als buiten de fietsvoorzieningen en vervolgens is geadviseerd over mogelijke uitbreiding en verbetering van de voorzieningen.