Megaborn tekent Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Dinsdag 17 januari 2017 is op de Infratech door de GWW-sector de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Directeur Theo Megens heeft namens Megaborn ook de handtekening gezet. Daarmee benadrukt Megaborn. als trekker van het eerste uur, dat zij ook de komende jaren als individueel bureau een forse substantiële bijdrage blijft leveren aan duurzaamheid, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzame innovatie in de Infra-sector. Manager Niels van Amstel staat daar als lid van de coordinatiegroep en voorzitter van het expertnetwerk Duurzaam GWW nadrukkelijk voor aan de lat.

Duurzaam GWW 2.0 is een vervolg op de eerste Green Deal Duurzaam GWW uit 2010. Nieuw zijn het nog meer projectgerichte karakter, het feit dat meer partijen tekenen en dat nu ook individuele opdrachtnemers tekenen en aangeven hoe zij gaan zorgen dat de Aanpak Duurzaam GWW in zoveel mogelijk projecten wordt toegepast. Duurzaam GWW 2.0 is minder vrijblijvend en moet helpen om goed duurzaam projectmanagement nog meer business-as-usual maken.

Megaborn heeft in de vorige Green Deal een groot deel van de Nederlandse DGWW-projecten uitgevoerd en opdrachtgevers daarbij begeleid. Zoals Theo Megens en Niels van Amstel aangeven; ‘De Aanpak Duurzaam GWW zit in onze genen. Het geeft de handvaten voor ons leitmotiv Beleid met Techniek, Techniek met Beleid. We passen het daarom in principe op elk project toe in meer of minder mate, afhankelijk van de kansen in het project. De Aanpak Duurzaam GWW helpt om duurzaamheid in projecten concreet te maken en tegelijkertijd de projectprocessen en projectrisico’s en –kansen ook beter te beheersen’. Naast Megaborn en andere adviesbureaus hebben Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven en brancheorganisaties getekend.

De Aanpak Duurzaam GWW

De Aanpak Duurzaam GWW is een proces- en projectmanagementaanpak die in 2009-2012 is ontwikkeld om een gezamenlijke, uniforme en praktische aanpak voor Duurzaam Inkopen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW)-sector te hebben. Daarmee kunnen kansen voor duurzaamheid en innovatie beter worden benut en projecten beter worden beheerst. Zeker projecten waarbij met veel stakeholders moet worden samengewerkt en projecten die verder gaan dan een eenvoudige technische opdracht. De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het onderzoeken en meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase. Het meewegen van duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het onderzoeken, formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende projectfase.

De Aanpak Duurzaam GWW maakt hierbij gebruik van enkele kerninstrumenten, zoals de Omgevingswijzer, het Ambitieweb en in de aanbestedingsfase de CO2-prestatieladder en DuboCalc. De instrumenten helpen duurzaamheid op verschillende thema’s inzichtelijk te maken en helpen bij een gestructureerde dialoog met belanghebbenden. Met de Aanpak Duurzaam GWW benut men de kansen op energiebesparing, leefbaarheid, beperking van materialen en grondstoffen en circulaire economie in een project tegen vrijwel altijd lagere kosten dan normaal.

Projecten met de Aanpak Duurzaam GWW

Een greep uit de projecten:

  • Nuenen, Europalaan: met DGWW meer geluidsreductie over langere termijn voor zelfde budget
  • Molenwaard, Venuslaan: Integrale wijkaanpak met maximale bewonersparticipatie en minder zetting
  • Vianen, Buitengewoon: Integrale gemeente aanpak Groen/Grijs/Riool met 25% minder onderhoud
  • Montfoort, Linschoten: Integrale wijkaanpak met minder zetting en duurzame riooloplossingen
  • Rheden, Faberstaat: Wijkaanpak met totaalontwerp
  • Apeldoorn, Kayersmolen: snellere reconstructie Bedrijventerrein voor fixed price

Megaborn bouwt verkeersmodel voor gemeente Vianen

De gemeente Vianen heeft Megaborn gevraagd om de verkeerskundige probleemanalyse van de verkeersstructuur op bedrijventerrein De Hagen te actualiseren en de verkeerskundige eisen voor het UAV-gc contract uit te werken. Om eisen op netwerkniveau te formuleren is een dynamisch verkeersmodel gewenst. Megaborn bouwt met VISSIM een netwerk voor het plangebied. Op basis van een uitsnede van het gekalibreerde VRU-model (HB-matrices en intensiteiten) is het model eerst getest op de huidige situatie voor de ochtend- en avondspits periode waarna aan de hand van het basismodel en de aangepaste HB-matrices voor het modeljaar 2030, het dynamisch model voor 2030 is opgesteld. Op basis van het dynamisch model zijn de verschillen in verkeerseffecten tussen de huidige situatie en de 2030 situatie nagegaan voor de ochtend- en avondspits voor het auto-, vracht- en fietsverkeer.

De analyses geven inzicht in de verkeersdoorstroming en verkeersprestaties bij een onveranderde verkeersstructuur in de huidige en toekomstige situatie. Op basis van deze analyses zijn in overleg eisen opgesteld met betrekking tot de doorstroming;