Megaborn sluit raamovereenkomst ingenieursdiensten met gemeente Meierijstad

Megaborn heeft de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten voor de gemeente Meierijstad gegund gekregen. De raamovereenkomst heeft betrekking op veel voorkomende ingenieurs- en adviesdiensten op het gebied van Civiel- en Cultuurtechniek zoals ontwerpen, bestekken schrijven, UAV(-gc) contracten opstellen, begeleiden tijdens uitvoering, studies uitvoeren, onderzoek doen, berekeningen maken en aanverwante diensten die gerelateerd zijn aan de realisatie van de projecten die onderdeel uitmaken van deze raamovereenkomst. Ook behoort het opstellen van adviezen, berekeningen, plannen, planningen, ramingen, tekeningen, uitvoeren van risicoanalyses tot de werkzaamheden. Naast werkzaamheden op het gebied van Civiele- en Cultuurtechniek vallen binnen de raamovereenkomst ook het begeleiden van onderzoeken op het gebied van onder meer verkeer, bodem, water, milieu, flora en fauna, archeologie, explosieven etc.

De aanbesteding bestond uit het schrijven van een plan van aanpak en een interview. Op basis van het plan mocht Megaborn door naar het interview en dit interview is zeer overtuigend met een 10 beoordeeld. Megaborn heeft duidelijk te laten zien dat ze achter het beschreven plan van aanpak staan, beschikken over goede vakinhoudelijke kennis en veel waarde hechten aan intensieve communicatie(trajecten) met stakeholders.