Megaborn sluit raamovereenkomst ingenieursdiensten met gemeente Alphen a/d Rijn

Theo Megens en RO-wethouder Gert Jan Schotanus hebben donderdag 17 oktober in een feestelijke bijeenkomst de nieuwe Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Gemeente Alphen aan den Rijn – Megaborn getekend. Dat betekent dat Megaborn ook de komende vier jaar actief blijft in één van de grote gemeenten van Nederland.

Megaborn zal zich binnen het domein van civiele techniek en ruimte met een breed pakket aan ingenieursdiensten en onderzoeken bezig gaan houden:

 • advisering en voorbereiding op en/of begeleiding van de uitvoering van onderhoud, reconstructie en/of herinrichting van de fysieke openbare ruimte, inclusief kunstwerken en rioleringssystemen;
 • het ontwikkelen, bouw- en/of woonrijp maken van (woning)bouwlocaties.

Megaborn is geselecteerd op basis van de juiste gebiedskennis, team-samenwerking en team-communicatie, een uitstekende methodiek van kwaliteitsborging om de proces- en productkwaliteit te garanderen en de praktische kennis. Kennis die actief wordt gedeeld met de gemeente. De gemeente Alphen aan den Rijn waardeerde ons dan ook hoog als MKB-bedrijf met name voor de duurzame aanpak (o.a. certificaat CO2-prestatieladder niveau 5 en trekker Aanpak Duurzaam GWW), de intensieve kennisversterking van de gemeente en de effectieve en intensieve communicatie(trajecten) met stakeholders.

Reconstructie woonwijk Waterrijk Oost in Boskoop

Het woongebied Waterrijk Oost te Boskoop is sterk onderhevig aan verzakkingen. De bodem bestaat namelijk uit sterk samendrukbare veen- en kleilagen, in combinatie met een hoge waterstand. Een combinatie van omstandigheden die heeft geleid tot zettingen van 40 tot 120 cm in een periode van 25 jaar. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft daarom besloten om de openbare ruimte zodanig te reconstrueren dat deze stabieler is voor de komende drie decennia en weer geheel aansluit op de wensen van de bewoners.

De ingenieurs en proces- en omgevingsmanagers van Megaborn hebben de gemeente Alphen aan den Rijn geholpen om de gehele reconstructie in nauwe samenspraak met de bewoners te realiseren. Samen met een klankbordgroep van de bewoners en een aantal ontwerpavonden is er een ontwerp gerealiseerd dat past binnen budget, voldoet aan de gestelde kwaliteitsbeelden en is voorbereid op ook de nieuwe ontwikkelingen qua mobiliteit en energiemaatregelen.

Megaborn heeft met behulp van moderne visualisatie technieken de ontwerpsessies begeleid en via een interactieve website met alle! bewoners de dialoog gevoerd over de ontwerpslagen die zijn gemaakt. Zonder dat de belangen van de gemeente uit het oog zijn verloren. Dit heeft geleid tot:

 • Ontwerp in samenspraak met de bewoners;
 • Nieuwe efficiënte inpassing van bestaande én nieuwe ondergrondse infrastructuur;
 • Een veiligere en beter bereikbare wijk;
 • Verbetering van de samenwerking;
 • Opleveren met oog voor TBKS: Tijd, Budget, Kwaliteit, Stakeholdertevredenheid
 • Gunning op duurzaamheid op basis van Duurzaam GWW en MKI

Gemeente Amsterdam past Ambitieweb toe bij de grotere projecten

De gemeente Amsterdam wil voor de programma’s en projecten boven de 5 miljoen euro een Ambitiewebsessie houden om zo meer effect te realiseren op de gemeentelijke ambities en kansen te benutten. De duurzaamheidsspecialisten begeleiden deze Ambitiewebsessies, gebruik makend van de uitgebreide kennis van de Aanpak Duurzaam GWW, de diverse mogelijke maatregelen en de door Megaborn ontwikkelde interactieve DGWW-tools.

Enkele programma’s en projecten die Megaborn tot nu toe heeft begeleid:

 • Het project 3 bruggen IJburg. De gemeente Amsterdam heeft voor het nieuwe strandeiland hoge ambities gesteld; volledig uitstootvrij en zelfs energieleverend. De bruggen die naar het eiland moeten leiden zouden dan eigenlijk ook in lijn moeten zijn met die ambities. Megaborn heeft met de Ambitiewebsessie die kansen en strategie in beeld gebracht die nodig om dat alsnog te realiseren.
 • Het project reconstructie Plantagebuurt. De Plantagebuurt is de wijk bij Artis in Amsterdam. Na een intensief en uitgebreid ontwerptraject wil men binnenkort de reconstructie starten. Megaborn heeft samen met deelnemers een ambitiewebanalyse voor dit project uitgevoerd om zo een overzicht van de kansen te genereren die nu nog kunnen worden benut om beter aan te sluiten op de verhoogde ambities van de gemeente, zoals autoluw en klimaatadaptatie.

Het houden van deze Ambitiewebsessies heeft de volgende effecten gehad:

 • Inzichten voor programma’s of projecten hoe beter kan worden bijgedragen aan de overkoepelende ambities van de gemeente Amsterdam;
 • Een ingevuld Ambitieweb met duidelijke focusthema’s;
 • Een interessante discussie met nieuwe eyeopeners voor de projectteamleden;
 • Aansluiting van het project op het beleid van de gemeente;
 • Een overzicht met gezamenlijk opgestelde duurzame maatregelen. Deze kan men treffen om invulling te geven aan de focusthema’s.

Start werkzaamheden herinrichting Prins Hendrikstraat in Drunen

Half september is de eerste schop in de grond gegaan bij de herinrichting van de Prins Hendrikstraat in Drunen. Het projectgebied omvat het gedeelte tussen de Lipsstraat en Dillenburgstraat. In de nabije omgeving hebben verschillende ontwikkelingen plaats gevonden, waardoor de straat wordt afgewaardeerd. Zo wordt de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en ingericht als een tweerichtingenfietspad. Hierbij zal de kruising met de Lipsstraat en de doorsteek voor gemotoriseerd verkeer tussen het parkeerterrein bij de sportvelden en de Cees van Delftstraat worden aangepast en vernieuwd.

Megaborn heeft het gehele voorbereidingstraject van inventarisatie tot en met aanbesteding ondersteund. Zo is verkeerskundig advies gegeven over de nieuwe inrichting van de weg en het parkeerterrein bij de sportvelden. Ook is het ontwerp in verschillende stappen (van SO naar VO en DO) tot stand gekomen. Na aanleiding van het definitieve ontwerp is ook een raming opgesteld en bestek uitgewerkt. In de daaropvolgende fase heeft Megaborn de aanbesteding begeleid.

Stagiair mobiliteit

Wij zoeken initiatiefrijke stagiairs/afstudeerders met frisse ideeën die zich willen ontwikkelen op het gebied van verkeer, infrastructuur en mobiliteit. Megaborn richt zich voornamelijk op duurzaamheid en kennisoverdracht en werkt samen met kenniscentra, onderwijsinstellingen en publieke partijen.

Wie zijn wij?

Wij zijn een klein, ondernemend en integraal werkend raadgevend ingenieursbureau welke hoofdzakelijk opdrachten uitvoert voor gemeentes, provinciën en waterschappen. Medewerkers met verschillende achtergronden werken nauw samen in teams voor de uitwerking van civiele projecten op het gebied van verkeer, infrastructuur en mobiliteit. Medewerkers kunnen hun eigen ideeën direct in resultaten omzetten, van visie naar project, met alle bijbehorende praktische activiteiten.

Wat vragen wij?

 • stagiairs en-/of afstudeerders HBO Verkeerskunde/Mobiliteit, WO Mobiliteitswetenschappen/Planologie of soortgelijk;
 • een daadkrachtig, communicatief, ondernemend, innovatief en analytisch persoon;
 • affiniteit met IT is een wens.

Wat bieden wij?

Wij hebben diverse projecten waarin wij stagiairs kunnen begeleiden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat we een projectvoorstel van de stagiair inpassen in onze organisatie. Ook voor goede afstudeeropdrachten staan wij open.

Wij bieden:

 • variërende en uitdagende projecten;
 • de mogelijkheid je te ontwikkelen;
 • een motiverende omgeving;
 • een open cultuur zonder hokjesgeest;
 • een innovatieve organisatie;
 • begeleiding door professionals;
 • een passende vergoeding;

Contactgegevens

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de heer Theo Megens, via telefoonnummer 06 54 92 47 77 of via e-mail: theo.megens@megaborn.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Stagiair civiele techniek

Wij zoeken initiatiefrijke stagiairs/afstudeerders met frisse ideeën die zich willen ontwikkelen op het gebied van verkeer, infrastructuur en mobiliteit. Megaborn richt zich voornamelijk op duurzaamheid en kennisoverdracht en werkt samen met kenniscentra, onderwijsinstellingen en publieke partijen.

Wie zijn wij?

Wij zijn een ondernemend en integraal werkend raadgevend ingenieursbureau welke hoofdzakelijk opdrachten uitvoert voor gemeentes, provinciën en waterschappen. Medewerkers met verschillende achtergronden werken nauw samen in teams voor de uitwerking van civiele projecten op het gebied van verkeer, infrastructuur en mobiliteit. Medewerkers kunnen hun eigen ideeën direct in resultaten omzetten, van visie naar project, met alle bijbehorende praktische activiteiten.

 Wat vragen wij?

 • stagiairs en-/of afstudeerders HBO Civiele Techniek, WO Civiele Techniek/Ingenieurswetenschappen of soortgelijk;
 • een daadkrachtig, communicatief, ondernemend, innovatief en analytisch persoon;
 • affiniteit met IT is een wens.

Wat bieden wij?

Wij hebben diverse projecten waarin wij stagairs kunnen begeleiden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat we een projectvoorstel van de stagiair inpassen in onze organisatie. Ook voor goede afstudeeropdrachten staan wij open.

Wij bieden:

 • variërende en uitdagende projecten;
 • de mogelijkheid je te ontwikkelen;
 • een motiverende omgeving;
 • een open cultuur zonder hokjesgeest;
 • een innovatieve organisatie;
 • begeleiding door professionals;
 • een passende vergoeding;

 Contactgegevens

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de heer Theo Megens, via telefoonnummer 06 54 92 47 77 of via e-mail: theo.megens@megaborn.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.