Besteksvoorbereiding projecten Buiten Gewoon

Inleiding

De gemeente Vianen heeft, in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden, plannen gemaakt ten behoeve van het project Buiten Gewoon. Doel van dit project is om het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg te werken en om te vormen naar een nieuwe inrichting met een goede, mooie, maar sobere uitstraling. Megaborn heeft vanaf het begin deel uitgemaakt van het projectteam. En heeft in opdracht van de gemeente Vianen een aantal bestekken gemaakt voor de aanpassingen in verschillende wijken.

Opdrachtgever

Gemeente Vianen

Werkwijze

Nadat het voorwerk door het projectteam was gedaan, zijn de werken verder traditioneel voorbereid:

 • inventarisatie;
 • ontwerp;
 • bestek;
 • aanbesteding.

Interessante projectkenmerken

 • In het voortraject is door Megaborn civieltechnische en vakinhoudelijke ondersteuning gegeven aan de gemeente Vianen.
 • Gecombineerde aanpak van:
  • groen;
  • riolering;
  • verharding.
 • Inclusief (kleine) verkeerskundige aanpassingen.

logo-pdfDownload de PDF