Glow in the dark fietsmarkering

Inleiding

De glow in the dark fietsmarkering was een pilot waarmee op ludieke wijze de verlichtingscampagne van 2014 in de GGA Noordoost-Brabant is ondersteund.

Het betreft het aanbrengen van in totaal 40 fietssymbolen die glowen in het donker op 40 locaties verdeeld over 10 gemeenten in regio Noordoost-Brabant. Dit paste in de verlichtingscampagne waarmee aandacht werd gevraagd voor het voeren van verlichting op de fiets.

Opdrachtgever

Regio Noordoost-Brabant

Werkwijze

De werkzaamheden bestonden uit de volgende activiteiten:

  • het leveren en aanbrengen van 40 fietssymbolen met glow effect in 10 gemeenten in Noordoost-Brabant;
  • screenen van alle locaties;
  • het afstemmen van het product met leverancier;
  • overleg met de 10 gemeenten in Noordoost-Brabant;
  • opstellen van een planning;
  • het maken van overzichtelijke kaartjes met locatie (met foto) voor gemeente en eventueel politie voor de handhavingscampagne;
  • het regelen van de start van de campagne op één locatie met glowmarkering.

Resultaat

Per gemeente is op vier verschillende locaties een symbool aangebracht. De symbolen zijn circa 1,5 m2 groot en zijn aangebracht op asfaltverharding c.q. beton op donkere locaties voor maximaal effect.

logo-pdfDownload de PDF