Herinrichting Kastanjelaan en Pieperslaan in Ellecom

De gemeente Rheden gaat de Kastanjelaan en de Pieperslaan herinrichten. Dit najaar gaat de schop in de grond. De rijbanen worden voorzien van gebakken klinkers en ook de trottoirs, het groen en de hemelwaterafvoer worden aangepakt. Na een intensief ontwerptraject samen met bewoners is besloten alle Paardenkastanjes in de Kastanjelaan te kappen. De bomen zorgen voor veel wortelopdruk in de trottoirs en meer dan de helft van de bomen heeft de Kastanjebloedingsziekte. De keuze om deze beeldbepalende bomen te kappen is niet niks. Een ruime meerderheid van de bewoners is gedurende het ontwerpproces ervan overtuigd geraakt dat een nieuwe bomenlaan de beste oplossing is. Hongaarse Lindes worden uit de Beemd in Velp verplaatst naar de Kastanjelaan, zodat na de herinrichting er direct weer een bomenlaan staat. De Lindes zijn bijna 20 jaar oud en hebben dus al een flink formaat. Door middel van visualisaties is de verdere groeiontwikkeling van de Hongaarse Lindes gedurende de komende jaren in beeld gebracht. Ook dit heeft mensen over de streep getrokken om met het ontwerp in te stemmen. Martin Verstegen is vanuit de gemeente Rheden opdrachtgever en Henk van de Langemheen van Megaborn is projectleider van dit project. Samen met de werkgroep bestaande uit bewoners en ambtenaren van de verschillende vakdisciplines is gewerkt aan een gedragen ontwerp. Megaborn feliciteert de bewoners en de gemeente met dit mooie resultaat dat in dit najaar zijn beslag zal krijgen.