Hoogwaardig Openbaar Vervoer busterminal Veghel

Voor een nieuwe en pragmatische inrichting hebben Megaborn en BRO de ruimtelijke visie met het schetsontwerp verbeeld. In dit stadium zijn de projectrisico’s geïnventariseerd, voornamelijk bij de technische uitwerking en planologische procedures, zodat direct passende maatregelen konden worden genomen.

Het bestaande kunstwerk kon niet worden verplaatst en een markante boom zou moeten sneuvelen. Dit zou leiden tot enorme vertraging, hoge extra kosten en afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit. De civiel techneut en de stedenbouwkundige zijn samen met de oplossing gekomen om het kunstwerk onderdeel te maken van het perron en het busplatform zo te maken dat de boom bespaard bleef en een blikvanger is geworden. Hierdoor is niet alleen de belevingswaarde toegenomen, maar zijn ook de werkzaamheden vereenvoudigd.

Het busstation is verplaatst van het Bolkenplein in het centrum naar een locatie naast het gemeentehuis. Hier wordt het busstation verbonden met de nieuwe HOV-verbindingen Eindhoven-Oss en ’s-Hertogenbosch-Uden. Het programma bestaat uit:

  • 2 HOV-haltes
  • 4 streekbushaltes, 1 buurtbushalte en 2 bufferhaltes
  • 600 stallingsplaatsen voor fietsen
  • 10 parkeerplaatsen voor taxis, Kiss & Ride en elektrische auto’s

De complexiteit van de opgave was hoog. Binnen de beperkte ruimte moest een goed functionerend busstation worden ingepast, rekening houdend met sociale veiligheid, koppeling van de HOV, entreefunctie, waardevolle bomen en een groot kunstwerk dat niet mocht worden verplaatst. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardige, groene en veilige openbare ruimte die past bij het karakter van Veghel. Het busstation is het visitekaartje van Veghel.