Verbindend management

Management voor meer grip op het proces

Onze afdeling Management biedt gespecialiseerde managers die het proces-, project-, omgevings- en mobiliteitsmanagement ter hand kunnen nemen. Belangrijke aandachtspunten in het proces zijn risico’s, duurzaamheid en innovatie. Ze doen dat met een dienstverlenende en resultaatgerichte instelling. De afdeling is met name gespecialiseerd in procesmanagement, omgevingsmanagement, contractmanagement en Duurzaam GWW.

Bij het plannen en realiseren van een project moet altijd rekening worden gehouden met de mensen in de omgeving. Dat kan bijvoorbeeld met omgevingsmanagement. Dit is het geheel aan producten en diensten dat de omgeving tijdens elke projectfase goed laat functioneren. Zowel in sociaal, economisch als ruimtelijk opzicht.

In projectprocessen ontstaat een alsmaar groter wordende vraag naar duurzaamheid. Om dit te realiseren is de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. De managers van Megaborn zijn grondleggers en specialisten in deze aanpak en trainen organisaties (overheden en marktpartijen) om deze aanpak in hun eigen werkprocessen te implementeren.

Elk project vraagt op maat toegesneden producten en diensten. Megaborn kan deze leveren.

Producten onder management

Strategisch beleid en organisatie advies/trainingen

  • College- en raadsvoorstellen, beleids- en visiestukken
  • Bestuurlijke en procesmatige (optimalisatie-)adviezen
  • Duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen/organiseren
  • Organisatieadviezen, trainingen procesverbetering, coaching
  • Strategisch projectadvies, strategische beleidsafstemming
  • Politiek RO-advies, Green Deal aanpak, convenantaanpak

Oplossingen en project-/procesmanagement

 • Project-/procesmanagement en coördinatie, IPM
 • Beheersing van condities, conditioneringsplannen
 • Contractbeheersing (SCB) en risicomanagement
 • Omgevings- en communicatiemanagement, communicatieplan
 • Planningen en (communicatief) risicomanagement
 • Kabels- en leidingen coördinatie
 • Incidentmanagement
 • Factoren- en omgevingsanalyse, conditioneringsplan
 • Begeleiden verregaande bewonersparticipatie
 • Stakeholder- en belangenmanagement, klachtenregistratie
 • Procedure- en vergunningsplannen en uitwerking

Services, diensten en ondersteuning

  • Trainingen procesverbetering, Duurzaam GWW, EMVI, e.d.
  • Expertsessies en colleges
  • Omgevingsmanagement diensten en detachering
  • Stakeholderanalyse en risico-analyse
  • Assistentie bij juridische procedures en bij grondaankopen
  • Vergunningscans, ontheffingen flora- en faunawet
  • Kabels- en leidingen overleg