Megaborn aan de slag in Nieuw-Loosdrecht

Diverse straten in Nieuw Loosdrecht worden het komende jaar gereconstrueerd. Onder andere de Eikenlaan, de Beukenlaan en de Nootweg gaan volledig op de schop. Het Lindeplein, waar de markt wordt gehouden en de Lindevijver krijgen een nieuwe aantrekkelijke uitstraling. Het wordt een gezellige plek om even te gaan zitten en te genieten van de kibbeling die je net op de markt hebt gekocht. De Lindevijver wordt vergroot om wateroverlast  op straat bij intensieve buien te verminderen.

Aanleiding van de werkzaamheden zijn het vervangen van riolering, wegverhardingen en het vervangen van bomenlanen. De bomen zijn ziek of te groot geworden voor de smalle straten. Het project kent verschillende uitdagingen: er is een tekort aan parkeercapaciteit en er is grondwateroverlast op sommige wegdelen. De wegen krijgen een 30 km/uur zone en worden als verblijfsgebied ingericht, rekening houdend met met buslijnen die het projectgebied doorkruisen.

De gemeente Wijdemeren hecht grote waarde aan de inbreng van (verschillende) belanghebbenden. Door middel van verschillende ontwerpavonden met bewoners zal Megaborn een integraal gedragen ontwerp maken. Megaborns betrokkenheid is vanaf de schetsfase tot en met het houden van directievoering en toezicht in de uitvoeringsfase. Volgend jaar wordt het werk gerealiseerd.