Megaborn aan de slag met herinrichting Torenakkerweg te Leusden

Megaborn heeft de uitvraag betreffende de besteksvoorbereiding van de Torenakkerweg te Leusden gewonnen. Het werk bestaat uit een vijftal fases:

  • Fase 1: Vooronderzoek – waaronder onderzoek naar nutsvoorzieningen en inspectie en actualisatie van de BGT
  • Fase 2: Voorlopig ontwerp – op basis van het schetsontwerp, inbreng van betrokkenen tijdens de 1e inloopavond en uitslagen van de onderzoeken en het opstellen van een kostenraming
  • Fase 3: Definitief ontwerp – op basis van het voorlopig ontwerp, inbreng van betrokkenen tijdens de 2e inloopavond en het bijstellen van de kostenraming
  • Fase 4: Bestek en bijlagen – inclusief het opstellen van een besteksraming
  • Fase 5: Aanbesteding – begeleiding waaronder het opstellen van de nota’s van inlichtingen en het beoordelen van de inschrijvingsleidraad en EMVI-criteria