Megaborn aan de slag met het GVVP voor de gemeente Maasdriel

De gemeente Maasdriel had in 2009 het Mobiliteitsplan Maasdriel 2020 vastgesteld. Een groot aantal voornemens bleek, als gevolg van de laatste economische crisis maar ook vanwege fysieke onmogelijkheid niet haalbaar. De gemeente was daarom voornemens om het plan te actualiseren.

Megaborn heeft opdracht gekregen voor deze actualisatie en stelt het plan op conform de SUMP-aanpak (Sustainable Urban Mobility Plan). Deze aanpak houdt in dat we om te komen tot een duurzaam mobiliteitssysteem werken conform een planningscyclus , bestaande uit 4 kwadranten:

  1. kaders stellen
  2. ontwikkelen van de visie
  3. opstellen uitvoeringsprogramma
  4. implementeren van het plan.

In dit plan gaat de aandacht niet alleen uit naar verkeer-en vervoer gerelateerde zaken zoals doorstroming, snelheid en verkeers(on)veiligheid, maar ook naar de relatie tussen mobiliteit en leefbaarheid, recreatie, economie en ruimtelijke ontwikkelingen. Het nieuwe GVVP wordt daarmee een meer integraal beleidsplan.