Megaborn sluit raamovereenkomst met de provincie Utrecht

Megaborn heeft op 26 februari 2016 het raamcontract met de provincie Utrecht verworven.

Het raamcontract voor ingenieursdiensten 2016-2020 van perceel 1 omvat 3 inkooppakketten:

  • civiel nat en droog (o.a. civieltechnisch ontwerp en advies, verkeerskundige analyses, advies openbare verlichting en VRI en milieutechnische onderzoeken en adviezen)
  • aanbestedings- en contractdocumenten (o.a. opstellen geïntegreerde contracten op basis van UAV-GC en Best Value, RAW bestekken, kostenramingen en risico-analyses)
  • projectmanagement en projectbegeleiding (o.a. directie UAV, houden van toezicht, uitvoeren audits en systeemgerichte contractbeheersing)

Bij de beoordeling is Megaborn als 2e geëindigd van de 21 inschrijvers, met een beoordeling van 88 van de 100 punten. Megaborn scoorde op de onderwerpen samenwerking, organisatie en personeel en kwaliteitsborging drie maal een 8, en scoorde op de onderwerpen duurzaamheid in relatie tot Duurzaam GWW en innovatie twee maal een 10.

Met deze inschrijving laten wij zien dat wij beschikken over de juiste gebiedskennis, een sterke en betrouwbare partij zijn op het gebied van samenwerking, integriteit en kwaliteit en koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid (DuurzaamGWW) en innovaties.

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar met twee maal de mogelijkheid van verlenging voor een jaar.