Megaborn sluit raamovereenkomst met gemeente Rotterdam

Megaborn Traffic Development b.v. heeft het raamcontract getekend voor Ingenieursdiensten van de gemeente Rotterdam. De aanbesteding was onderverdeeld in 3 percelen: Wegenbouw, Waterbouw en Kunstwerken. Megaborn heeft zich voor het perceel Wegenbouw, samen met vier andere partijen, geselecteerd.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met een optie voor twee keer één jaar verlenging. De verwachtte omzet is ongeveer € 400.000,= per jaar voor dit perceel.

De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het (nader) uitwerken van ontwerpen in de vorm van tekeningen en berekeningen, het maken van (delen van) bestekken en het maken van (aanneemsom-)ramingen op basis van een bestek of bestekgedeelte, op het civieltechnische gebied van wegenbouw en riolering.

De gemeente Rotterdam heeft bij deze aanbesteding gekeken naar kwaliteit, met als speerpunten duidelijke afspraken, slagvaardig werken, hoog kwaliteitsniveau en goede samenwerking met de opdrachtgever.
De gemeente is daarnaast voornemens veel te werken met prestatiemeting om de kwaliteit van de te leveren producten en diensten te stimuleren.