Monitoren en informeren verkeersstromen

Inleiding

Voor de gemeente Heerhugowaard zijn structurele verkeersstromen bestaande uit personen- en vrachtvoertuigen gemeten, verzameld en gepresenteerd. Met de inwinsystemen op basis van radartechnologie werden weggebruikers geattendeerd op hun gemeten snelheid. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en leefbaarheid van de omgevingen van de projectlocaties. De meetgegevens (intensiteit, snelheid en classificatie) worden ook gebruikt als input voor verkeersplannen.

Opdrachtgever

Gemeente Heerhugowaard

Werkwijze

Verplaatsen, uitlezen en onderhouden van snelheidspanelen en radartellers wordt structureel voor gemeente Heerhugowaard verzorgt.

Interessante projectkenmerken

Het project heeft een dubbele functie. Niet alleen het inwinnen van verkeersgegevens, maar ook het attenderen op weggedrag en de gereden snelheid nabij schoolomgevingen.

Resultaat

Op zestien locaties zijn masten met een aansluitpunt voor voeding gerealiseerd. Vier inwinsystemen rouleren over deze locaties. Megaborn heeft samen met comakers de systemen geleverd en verzorgt de projectorganisatie, verplaatsing en klachtenafhandeling.

logo-pdfDownload de PDF