Opening Kerkstraat Strijen

Op zaterdag 14 november jl. vond de feestelijke opening plaats van de heringerichte Kerkstraat in Strijen. Vanaf december 2014 is Megaborn betrokken geweest bij de planvorming. In nauw overleg met de gemeente Strijen, de winkeliersvereniging en de bewoners van de Kerkstraat zijn er plannen en inrichtingsschetsen gemaakt voor deze straat. Een belangrijk uitgangspunt vormde het vormgeven van deze straat als een informeel gebied voor het winkelend gebied. De auto is in deze straat slechts op een aantal momenten te gast. Daarnaast vormde de afwatering van de woonpercelen een uitdaging. Met een riool in het midden van de straat en het aanbrengen van een eenduidige verharding over de volledige breedte van de straat is er een brede winkelstraat gerealiseerd. Na de planvorming heeft Megaborn, samen met lokale aannemer Buitendijk, de realisatie ter hand genomen. Gedurende de zomermaanden is er hard gewerkt aan de straat om deze na de zomer gereed te krijgen. Door een archeologische vondst (uit de middeleeuwen) bij de kerk is het werk uiteindelijk in oktober jl. gereed gekomen.

De gemeente Strijen, bewoners en winkeliers van Strijen en Megaborn zijn TROTS op het resultaat!

opening-kerkstraat-3  opening-kerkstraat-2