Visie en missie Megaborn

Visie

Bij Megaborn kijken we verder dan techniek. We kijken ook naar beleidsmatige zaken. Bij vraagstukken op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit is alleen een technische aanpak vaak te beperkt. Onze visie is dat het integreren van technische, maatschappelijke en organisatorische maatregelen tot betere oplossingen en efficiëntere processen leidt.

Missie

Mensen een zo aangenaam mogelijke openbare ruimte bieden, met een zodanige infrastructuur dat alle weggebruikers zich efficiënt, veilig en duurzaam kunnen verplaatsen. Dit bereiken we door middel van advisering, engineering, realisatie en management op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit.

Klik hieronder voor meer informatie over: