Diensten

Onze medewerkers zijn specialisten, zoals sociaal geografen, planologen, verkeerskundigen, bedrijfskundigen, ontwerpers, civiel technici, directievoerders en managers. Door hun onderlinge samenwerking kunnen zij techniek koppelen aan beleid. Dit verhoogt de slagvaardigheid. Passie voor het eigen vakgebied in combinatie met kennisuitwisseling tussen collega’s resulteert in een pragmatische aanpak. Zo kunnen wij duurzame en op maat gesneden oplossingen leveren voor wegbeheerders en hun klanten, de verkeersdeelnemers.

Onze diensten zijn verdeeld in vier ‘cornerstones’: