Projectleider beheer / projectleider civiel

Inleiding

De gemeente wil tijdens de afwezigheid van de projectleider beheer riolering en openbare verlichting, een waarnemer inhuren voor het uitvoeren van zijn taken. Ook wil men een projectleider civiel inhuren voor een aantal specifieke projecten die binnenkort opgestart moeten worden.

De gemeente heeft er belang bij dat de waarnemer zeer goed bekend is met de gemeente Geldermalsen, de interne procedures, de andere teamleden en de standaarden die binnen de gemeente worden gehanteerd. Tevens heeft de gemeente er belang bij dat de waarneming ook bij ziekte en aanvullende werkzaamheden adequaat kan worden ingevuld.

Omdat de gemeente Geldermalsen al jarenlang een goede relatie van Megaborn is, konden beide functies zonder problemen ingevuld worden.

Opdrachtgever

Gemeente Geldermalsen

Werkwijze

De werkzaamheden van de projectleider Beheer omvatten onder andere;

 • de afhandeling van facturen, correspondentie en klachten voor zowel de riolering en openbare verlichting;
 • het aansturing van toezichthouder en riolering-calamiteiten-ploeg;
 • het begeleiden van reinigen en inspecteren riolering;
 • het begeleiden van onderhoud parkeermeters;
 • het beheren van de riolering;
 • het beheren van de openbare verlichting.

De projectleider Civiel had onder andere te maken met de volgende projecten:

 • voorbereiding wegreconstructies;
 • begeleiding uitvoering woningbouwproject;
 • begeleiding contract onderhoud kunstwerken;
 • diverse kleinere waterhuishoudkundige werken;
 • technische uitwerking woonwagencentrum.

logo-pdfDownload de PDF