Contractmanager / Lead Auditor

Inleiding

De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi (ABGR). ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Megaborn heeft voor de afdeling Uitvoering Werken team ORW de (assistent) contractmanager/Lead Auditor geleverd.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Werkzaamheden

Voor de Provincie Gelderland heeft onze contractmanager/Lead Auditor de volgende werkzaamheden verricht:

Algemeen:

 • het adviseren van de contractmanager en de overige projectteamleden;
 • het vervangen van de contractmanager indien nodig;
 • het in algemene zin ondersteunen van de contactbegeleiders bij de uitoefening van hun taken;
 • het in samenwerking met de projectondersteuning voeren van de contractadministratie;

Specifiek m.b.t. de rol van (assistent) contractmanager:

 • het bijwonen en verslaglegging van diverse overleggen met de opdrachtnemer;
 • het voeren van correspondentie met de opdrachtnemers en teamleden (o.a. via VISI);
 • inplannen van overleggen en agendabeheer;
 • in samenwerking met de overige teamleden zorg dragen / klankborden voor de contractstukken;
 • het bewaken van de opleverdossiers;
 • het beoordelen van verzoeken tot wijziging;
 • mede opstellen van concept contractwijzigingen;
 • mede beoordelen van aanbiedingen van de opdrachtnemers;
 • het opstellen en toetsen van kleinere inkopen.

Specifiek m.b.t. de rol van lead auditor:

Ondersteunen bij:

 • het opstellen van een auditplanning en inplannen audits;
 • het uitvoeren van systeem- en procesaudits;
 • het vastleggen en rapporteren van audit resultaten;
 • het bewaken en volgen van verbeterpunten.

logo-pdfDownload de PDF