Realisten in realisatie

Realisatie met aandacht voor efficiency

Megaborn realiseert kleine infrastructurele projecten, zoals de aanleg van fietspaden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een design-and-construct-opdracht, waarbij we het ontwerp maken en vervolgens realiseren. Dit verkort de doorlooptijd. Een ander pluspunt is dat de in de ontwerpfase opgedane kennis geborgd wordt in de realisatiefase.

Mobynes

Mobynes is een apart team binnen de afdeling Realisatie dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van oplossingen  voor het monitoren van verkeersstromen, dynamisch verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Dit gebeurt met behulp van geavanceerde meet- en regeltechniek, ICT en de nieuwste inzichten in verkeers- en organisatiekunde.

Producten onder realisatie

Strategisch realisatieadvies en uitvoering

  • Trajectmanagement, netwerkmanagement
  • Management onderhoud en beheer, park-management
  • Inwinnen verkeersdata, verkeersinformatie, webbeelden
  • Gebiedsontwikkeling, energieafspraken

Oplossingen, projecten en services

 • Design en construct van kleine infrastructurele projecten
 • Realiseren wegherstel en markering
 • Realiseren groenplannen en aanbrengen groenvoorzieningen
 • Snelheidsbeïnvloeding systemen, kentekenregestratie

Contact

Ing. Kees Koreman
kees.koreman@megaborn.com
0418 65 49 98

Gerelateerde projecten