Op 30 november 2017 vond de 2e informatieavond plaats. Tijdens deze informatieavond is het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de straat gepresenteerd. Het ontwerp was opgesteld in nauwe samenwerking met de klankbordgroep. Circa 80 Maarheezenaren waren aanwezig op de avond en het ontwerp werd positief ontvangen.

Klik hier voor de presentatie van de avond.
Klik hier voor het ontwerp.