Op 28 juni 2018 vond de 3e informatieavond plaats. Tijdens deze informatieavond is het eindresultaat inclusief materiaalkeuzes van de herinrichting van de straat gepresenteerd. Het eindresultaat met bijbehorende materiaalkeuzes was opgesteld in nauwe samenwerking met de klankbordgroep. Circa 50 Maarheezenaren waren aanwezig op de avond en het eindresultaat werd positief ontvangen.

Klik hier voor de presentatie van de avond.
Klik hier voor het verslag van de avond.