Megaborn werkt aan technische uitwerking project ‘Klimaatrobuust Kienehoef fase 1’ in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft in samenwerking met LOS-Stadomland en Akertech een bovengronds- en ondergronds ontwerp (afkoppelplan) opgesteld voor een “Klimaatrobuust Kienehoef” in Sint-Oedenrode. Bij zowel het opstellen van de bovengrondse en ondergrondse inrichting zijn de bewoners betrokken via een participatieproces. In september 2019 wordt het definitief ontwerp vastgesteld en kan worden gestart met de technische uitwerking tot een aannemingsovereenkomst.

Aan Megaborn is de opdracht verleend om het reeds opgestelde definitieve ontwerp uit te werken in technische ontwerp- en bestekstekeningen en RAW-bestek. Daarnaast zullen de benodigde onderzoeken (asfalt, bodem, archeologie en explosieven) worden uitgevoerd en assisteert Megaborn bij de aanbesteding van het project.