Veiliger fietsen op Emmaplein Deventer

Afgelopen zaterdag, 7 november 2015, was het Emmaplein in Deventer de gehele dag afgesloten voor alle verkeer. Aannemer KWS Infra was die dag bezig met het verleggen van de fietspaden zodat voor fietsers een veiligere situatie ontstaat. Daar waar de fietsers de weg kruizen, zijn kleine drempels voor automobilisten gekomen. Daarnaast zijn de kleur van het fietspad en de wegmarkering aangepast.

Bedoeling van de werkzaamheden is het vergroten van de fietsveiligheid. Fietsers houden voorrang op het Emmaplein. De plek waar zij oversteken is iets verhoogd zodat zij beter zichtbaar zijn voor automobilisten. De maximumsnelheid op de Wilhelminabrug gaat omlaag van 70 kilometer naar 50 kilometer per uur.

In 2013 presenteerde de gemeente Deventer drie varianten voor de aanpak van het Emmaplein aan bewoners van de Raambuurt, maar zij oordeelden dat de juiste variant er niet bij zat. Na intensief overleg is er nu een ontwerp van Megaborn waar iedereen zich in kan vinden, zowel de werkgroep Verkeer en Parkeren Raambuurt, de Fietsersbond als de gemeente.

Bewoners strijden al lange tijd voor een veiliger rotonde voor de fietsers. Tussen 2007 en 2012 gebeurden daar meerdere ongelukken. Het Emmaplein kwam zelfs voor op een lijst van meest gevaarlijke kruispunten in het land. Met vier ongelukken tussen 2009 en 2011 en zes gewonden was de kruising zelfs de gevaarlijkste van Overijssel.

Dit project is uitgevoerd met behulp van een bijdrage van de Provincie Overijssel voor het bevorderen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in West-Overijssel.