Verbetering verkeersveiligheid 2 rotondes

De rotondes bij het CZ ziekenhuis te Deventer worden als verkeersonveilig ervaren. Ook uit ongevalscijfers blijkt dat vooral de westelijke rotonde verkeersonveilig is. Bij een groot deel van de verkeersongevallen is een overstekende fietser betrokken. De Fietsersbond is daarom blij dat deze rotondes aangepakt worden en heeft de sterke wens dat de fietsoversteken in de voorrang blijven.

De gemeente heeft een verkeersveiligheidsonderzoek laten doen en vervolgens op basis van de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek meerdere
oplossingsvarianten bedacht en geschetst. Megaborn zal deze verkeerskundig varianten tegen elkaar afwegen en de voorkeursvariant uitwerken tot en met een aanbesteed bestek.