Werkwijze Megaborn

Ons logo, dat is gevormd uit de eerste letter A (alfa) en de laatste letter Ω (omega) van het Griekse alfabet, staat symbool voor onze unieke toegevoegde waarde: wij kunnen complete projecten aan. Van het formuleren van een eerste visie tot en met de evaluatie van een gerealiseerd project. Een geïntegreerde benadering van de deelgebieden verkeer, infrastructuur en mobiliteit is daarbij een continuproces in alle fasen van het project:

  • visievorming;
  • strategisch beleid;
  • uitvoerend beleid;
  • programmering;
  • planspecificatie;
  • planvorming;
  • planuitwerking;
  • planrealisatie;
  • monitoren;
  • evaluatie.